Tuot­ta­vuut­ta ja hy­vin­voin­tia Jokivarteen

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää työ­hy­vin­voin­nin ja tuot­ta­vuu­den yhteyttä toisiinsa esimerkiksi ke­hit­tä­mäl­lä työ­hy­vin­voin­nin johtamisen osaamista ja lä­hie­si­mies­ten joh­ta­mis­työ­tä tukevia työkaluja.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Talous ja strategia » Projektit ja hankkeet » Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen

Tuot­ta­vuut­ta ja hy­vin­voin­tia Jokivarteen

Toteuttaja: Kolarin kunta
Osatoteuttajat: Pellon kunta, Tornion kaupunki, Ylitornion kunta, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia sekä Lapin yliopisto
Toteutusaika: 1.9.2020-30.5.2023
Kustannusarvio: 686 083 euroa, josta ESR- ja valtion rahoitusta 80%
Hankekoodi: S22252

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteyden ymmärtämisellä on merkitystä työn tuloksellisuuteen, organisaation laadukkaalle ja vaikuttavalle toiminnalle sekä työyhteisön hyvinvoinnille.

Kolari, Pello, Ylitornio, Tornio ja Koulutuskuntayhtymä Lappia asiantuntijayhteistyössä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa ovat ryhtyneet yhteisvoimin parantamaan organisaatioidensa hyvinvointia ja tuottavuutta. Keskeisiä keinoja ovat muun muassa strategisen, operatiivisen ja lähijohtamisen keinojen kehittäminen siten, että työyhteisöä voidaan johtaa entistä paremmin ajantasaisen ja ajanmukaisen tiedon sekä lähijohtamistyötä tukevien työvälineiden avulla.