Tornio – maailman toimivin rajakaupunki

Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava asiakirja. Siinä valtuusto päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista, ja myös talousarvio laaditaan siten, että se toteuttaa voimassa olevaa kaupunkistrategiaa.

Tornion kaupunkistrategia on laadittu vuosille 2017–2021. Siihen on koottu kaupungin kehittämisen päälinjaukset ja painopisteet paitsi kuluvalle valtuustokaudelle myös pitkän aikavälin suuntaviivat vuoteen 2027 asti. Kaupunkistrategiassa linjattujen toimenpiteiden avulla edistetään torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, vahvistetaan kaupungin elinvoimaa vastaamalla toimintaympäristön ajankohtaisiin haasteisiin, kehitetään ja uudistetaan palveluja sekä kaupunkikonsernia.

Toiminta-ajatus ja visio

Tornio on onnellisten asukkaiden, uudistuvien palveluiden ja menestyvien yritysten vetovoimainen rajakaupunki.

Tornion kaupungin visio vuodelle 2027 on olla maailman toimivin rajakaupunki:

”Työssäkäynti, yrittäminen, opiskelu, palvelu- ja muu asiointi sekä kansainväliset liikenneyhteydet yli maantieteellisten ja hallinnollisten rajojen toimivat sujuvasti ja vahvistavat sekä asukkaiden hyvinvointia että kaupungin elinvoimaa. Toimi rajayhteistyö ja rajaton raja ovat Tornion käyntikortteja maailmalla.”

Toimintaperiaatteet

Tornion kaupunki toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tornion kaupungin toimintaperiaatteita ovat jatkuva uudistuminen, asiakaslähtöisyys, avoimuus ja turvallisuus.

Tornion kaupunki elää ajassa sekä uudistaa palvelujaan ja palveluprosessejaan erilaisiin toimintaympäristön haasteisiin vastaten. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että toiminnan keskiössä on tyytyväinen torniolainen. Tämä edellyttää kaupungin organisaation asiakaspalvelukulttuurin kehittämistä ja asiakkaan aktiivisuuden vahvistamista.

Avoin ja läpinäkyvä hallinto sekä päätöksenteko ovat Tornion kaupungin toiminnan lähtökohtia ja eettinen perusta. Avoimuus tarkoittaa meillä myös osallisuuden vahvistamista. Tornion kaupunki luo myös puitteet kaupunkilaisten turvalliselle arjelle.

Sivun alkuun