Tornion uusi kaupunkistrategia valmistuu pian

Tornion uusi kaupunkistrategia valmistuu kevään 2018 aikana. Tavoitteena on, että valtuusto voi hyväksyä uuden strategian huhtikuussa 2018. Uusi strategia ulottuu vuoteen 2021. Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava asiakirja. Siinä valtuusto päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista, ja myös talousarvio laaditaan siten, että se toteuttaa voimassa olevaa kaupunkistrategiaa.

Nykyinen Tornion kaupunkistrategia 2014-2017 oli voimassa vuoden 2017 loppuun. Sen keskipisteessä ovat olleet kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallistumisen vahvistaminen, viihtyisän ja vetovoimaisen asuin- ja elinympäristön rakentaminen sekä kilpailukykyisen elinkeinoympäristön kehittäminen. Tärkeitä tavoitteita ovat olleet myös kestävä kuntatalous, kannustava johtaminen ja päätöksenteko sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö.

Kaupunkistrategian uudistamistyö alkoi keväällä 2017

Strategian uudistamiseen tähtäävä pohjatyö aloitettiin keväällä 2017. Linjauksia uuteen strategiaan tehdään kesäkuussa 2017 toimintansa aloittaneen kaupunginvaltuuston johdolla. Kevään 2017 aikana on muun muassa arvioitu strategian 2014–2017 toteutumista, tehty valtuustokauden 2013–2017 arviointikysely luottamushenkilöille sekä laadittu työohjelma strategian päivittämiseksi.

Kaupunginvaltuutetut arvioivat valtuustotyön onnistuneen hyvin valtuustokaudella 2013-2017. Valtuutetuille suunnattu kysely osoittaa, että valtuusto on onnistunut esimerkiksi taloudenpidossa. Valtuusto on kyselyn mukaan ollut keskusteleva ja yhteistyö hyvää. Toisaalta taas osa valtuutetuista on kokenut, että valtuusto olisi saanut ohjata päätöksentekoa enemmänkin ja että valtuutettujen perehtyminen asioihin ei ole aina ollut riittävää.

Valtuustokauden 2013-2017 arviointi

Uuden strategian valmisteluvaiheessa korostuvat muun muassa kuntalaisten vuorovaikutuksen ja osallistumisen mahdollisuudet. Tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys Tornion kaupungin nykytilasta ja kehittämistarpeista. Valmistelu on edennyt vaiheittain työohjelman mukaisesti.

Tornion kaupunkistrategian uudistaminen, työohjelma

Sivun alkuun