Tornio – maailman toimivin rajakaupunki

Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava asiakirja. Siinä valtuusto päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista, ja myös talousarvio laaditaan siten, että se toteuttaa voimassa olevaa kaupunkistrategiaa.

Tornion voimassa oleva kaupunkistrategia on laadittu vuosille 2017–2021. Siihen on koottu kaupungin kehittämisen päälinjaukset ja painopisteet paitsi kuluvalle valtuustokaudelle myös pitkän aikavälin suuntaviivat vuoteen 2027 asti. Kaupunkistrategiassa linjattujen toimenpiteiden avulla edistetään torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, vahvistetaan kaupungin elinvoimaa vastaamalla toimintaympäristön ajankohtaisiin haasteisiin, kehitetään ja uudistetaan palveluja sekä kaupunkikonsernia.

Uusi strategia valmistuu keväällä 2022

Tornion nykyinen kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2021. Se laadittiin laajassa yhteistyössä kuntalaisten, kaupungin henkilöstön, luottamushenkilöiden sekä sidosryhmien kanssa vuosien 2017-2018 aikana. Uuden kaupunginvaltuuston aloitettua nelivuotiskautensa kesäkuussa 2021 on kaupunkistrategia aika jälleen päivittää.

Kaupunkistrategian päivittäminen etenee Torniossa vaiheittain. Loka-marraskuussa 2021 työskentely painottuu strategian peruselementtien kuten vision ja toimintaperiaatteiden tarkasteluun, kun taas vuodenvaihteen 2021-2022 molemmin puolin päähuomio kohdentuu strategisten päämäärien ja toimenpiteiden sekä kärkihankkeiden määrittelyyn. Tavoitteena on lähettää strategialuonnos lausuntokierrokselle viimeistään helmikuussa 2022, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden kaupunkistrategian maalis-huhtikuussa 2022.

Strategiatyötä vetää johtavista viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä muodostettu ohjausryhmä, joka kokoontuu prosessin aikana säännöllisesti. Myös kaupunginvaltuutettujen pöydällä strategiatyö on seuraavien kuukausien aikana tiuhaan esimerkiksi erilaisissa seminaareissa ja infotilaisuuksissa.

Myös kuntalaisille tarjotaan tilaisuuksia osallistua strategiakeskusteluun. Tavoitteena on, että osallistuminen olisi helppoa ja keskustelevaa. Strategiatyötä pidetään prosessin edetessä esillä esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa.

Sivun alkuun