Tieto- ja kau­ko­pal­ve­lu

Tie­to­pal­ve­lu auttaa löytämään kir­jal­li­suut­ta, leh­tiar­tik­ke­lei­ta tai yksittäisiä tietoja. Mikäli jotakin aineistoa ei löydy tai ei ole lai­nat­ta­vis­sa Torniossa, sen voi tilata kau­ko­lai­nak­si.

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Kirjasto » Palvelut » Tieto- ja kaukopalvelu

Tieto- ja kau­ko­pal­ve­lu

Tie­to­pal­ve­lu

Tietopalvelu auttaa löytämään kirjallisuutta, lehtiartikkeleita tai yksittäisiä tietoja. Tiedonhaussa käytetään kirjaston oman tietokannan ja kokoelmien lisäksi muita kirjastotietokantoja, lehtitietokantoja, hakuteoksia ja Internetiä. Tiedonhaku asiakkaille on maksutonta.

Kau­ko­pal­ve­lu

Mikäli jotakin aineistoa ei löydy tai ei ole lainattavissa Tornion kaupunginkirjastossa tai Lapin kirjasto -kimpan kirjastoissa, sen voi tilata kaukolainaksi muualta Suomesta tai ulkomailta.

  • Lapin kor­kea­kou­lu­kir­jas­to 0 € / laina
  • Pohjois-Pohjanmaan yh­teis­kul­je­tuk­ses­sa oleva aineisto 2 € / laina
  • Pohjois-Pohjanmaan yh­teis­kul­je­tuk­sen ul­ko­puo­lel­la ovat yleiset kirjastot 8 € / laina
  • Tie­teel­li­sis­tä kir­jas­tois­ta 8 € / laina
  • Kopiot, mikrofilmit ja kartat lä­het­tä­jä­kir­jas­ton määräämän maksun mukaan
  • Ulkomailta lä­het­tä­jä­kir­jas­ton määräämän maksun mukaan

Kaukolainapyynnön jättäessään asiakas sitoutuu maksamaan nämä maksut.

Kaukolainoja voi tilata

  • internetin kautta lomakkeella
  • kirjastossa paikan päällä
  • säh­kö­pos­til­la kaukolaina(at)www.tornio.fi
  • puhelimitse 050 597 1568.

Kaukolainat noudetaan kirjastosta. Kaukolainan voi uusia, jos siitä ei ole varauksia lähettäjäkirjastossa. Uusiminen tehdään Tornion kirjaston kautta.