Kir­jas­ton­käy­tön opetus

Voitte varata ajan kir­jas­ton­käy­tön ja tiedonhaun opetukseen esimerkiksi koululais-, opiskelija- ja maa­han­muut­ta­ja­ryh­mil­le.

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Kirjasto » Palvelut » Kirjastonkäytön opetus

Kir­jas­ton­käy­tön opetus

Kirjasto tukee lasten ja nuorten omaehtoista kirjaston käyttöä ja lukuharrastusta. Koululuokat voivat varata ajan toiveiden mukaiseen opastukseen tai tulla vapaasti vierailemaan.

Lukioiden ja muiden toisen asteen oppilaitosten opiskelijaryhmät sekä maahanmuuttajaryhmät voivat myös varata ajan kirjastoon kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetukseen.

Maahanmuuttajaryhmissä kirjastonkäytön opetus suunnitellaan ryhmän kielitaidon ja muiden valmiuksien sekä tarpeiden mukaan.

Opetusta voi saada eri ryhmille, yhdistyksille, järjestöille ym. tarpeen ja kiinnostuksen mukaan.

Aikoja voi varata kirjastosta puhelimitse tai sähköpostilla.