Rahoitus

Merkittävimmät rahastot ja säätiöt löytyvät Aurora -tietokannasta. On hyvä suhteuttaa oma hakemus aikaisemmin tehtyihin hakemuksiin, sillä näin saa käsityksen millaiset mahdollisuudet tapahtumalla on saada avustusta ja millaisia rahasummia samankaltaisille tapahtumille on jaettu. Hakemusta tehdessä on tärkeää noudattaa tarkasti hakuohjeita.

Muita avustuksia myöntäviä säätiötä:
Suomen kulttuurirahasto
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset
Taiteen edistämiskeskus

 

Sivun alkuun