Alakoulut

Kou­lu­nuo­ri­so­työ­tä 5.-6.-luok­ka­lai­sil­le = KO5-6

KO5-6 on Lapin Aluehallintoviraston rahoittama koulunuorisotyön hanke, jonka kohderyhmänä ovat Tornion alakoulujen 5.-6.-luokkalaiset lapset. Hanke aloitti toimintansa marraskuussa 2020 ja ensimmäinen toimintakausi jatkui vuoden 2021 loppuun asti. Hankkeen toinen toimintakausi on alkanut tammikuussa 2023. Tällä hetkellä hankkeessa ovat mukana Kivirannan ja Hannulan alakoulut. Koulunuoriso-ohjaaja työskentelee kullakin koululla yhtenä päivänä viikossa. Maanantaisin  Kivirannalla ja keskiviikkoisin Hannulassa . Koulunuoriso-ohjaaja työskentelee myös nuorisotiloilla.

Hankkeen tavoitteena on tuoda kouluhenkilökunnan lisäksi kouluun aikuinen, joka tukee lapsia tunne- ja kaveritaidoissa ja antaa aikaa sekä mahdollisuuden lapsille keskusteluun, verkostoitumiseen ja vertaistukeen. Koulunuorisotyössä pyritään vahvistamaan lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä kannustaa lapsia mukaan harrastustoimintaan. Koulunuorisotyöntekijä on konkreettisesti koulun arjessa läsnä oleva aikuinen, jonka työ painottuu lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja sujuvan arjen vahvistamiseen sekä kouluviihtyvyyden parantamiseen eri toimijoiden yhteistyönä.

Mitä koulunuorisotyö on ja voi olla alakouluilla:

–          keskustelua ja aikaa
–          välituntitoimintaa
–          ryhmäyttämistä
–          kerho- ja nuorisotilatoimintaa
–          teematunteja (esim. ystävyys, itsensä arvostaminen, media, kiusaaminen,
päihteet, seksuaalisuus)
–          pienryhmätoimintaa
–          yksilötyötä
–          nivelvaihetyötä (siirtyminen alakoulusta yläkouluun)
–          oppilashuolto yhteistyötä
–          yhteistyötä oppilaskunnan kanssa mm. tapahtumien järjestäminen
–          loma-ajan toimintaa