Pienryhmät

Pienryhmät

Koulunuorisotyön yksi varhaisen puuttumisen menetelmä on pienryhmätoiminta, jolla pyritään edistämään lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, vahvistamaan itsetuntoa ja omaa tahtoa, löytämään myönteinen asenne elämään sekä kannustamaan heitä harrastustoimintoihin.

Pienryhmätoiminnan sisältö koostuu keskusteluista, pohdinnoista, tutustumiskäynneistä eri harrastus- ja koulutusmahdollisuuksiin sekä erilaisista toiminnallisista harjoitteista. Ryhmän jäsenet voivat tuoda myös omia ideoita ja toiveita kokoontumiskertojen sisältöön.
Ryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään 5-10 kertaa.

Torniossa ylä- ja alakouluilla toimivat pienryhmät kootaan tarpeen mukaan yhteistyössä muun koulun henkilökunnan kanssa.
Pienryhmätoimintamme arvoina ovat vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus, toisten kunnioittaminen ja erilaisuuden suvaitseminen.