Pienryhmät

Koulunuorisotyön yksi varhaisen puuttumisen menetelmä on pienryhmätoiminta, jolla pyritään edistämään lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, vahvistamaan itsetuntoa ja omaa tahtoa, löytämään myönteinen asenne elämään sekä kannustamaan heitä harrastustoimintoihin.

Pienryhmätoiminnan sisältö koostuu keskusteluista, pohdinnoista, tutustumiskäynneistä eri harrastus- ja koulutusmahdollisuuksiin sekä erilaisista toiminnallisista harjoitteista. Ryhmän jäsenet voivat tuoda myös omia ideoita ja toiveita kokoontumiskertojen sisältöön.
Ryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään 5-10 kertaa.

Torniossa ylä- ja alakouluilla toimivat pienryhmät kootaan tarpeen mukaan yhteistyössä muun koulun henkilökunnan kanssa.
Pienryhmätoimintamme arvoina ovat vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus, toisten kunnioittaminen ja erilaisuuden suvaitseminen.

VOIMANEIDOT
Ryhmä koostuu 5-8 ylä- tai alakouluikäisistä tytöistä. Ryhmä kokoontuu koulaikana koulun tiloissa tai lähiympäristössä tavoitteena tutustua omaan sisäiseen voimaan, opetella päättäväisyyttä ja rohkeutta sekä kehittää omia tunnetaitoja. Keskustelun aiheita voivat olla ystävyyssuhteet, kiusaamisenkokemukset, haaveet ja unelmat.
Ryhmän ohjaajina toimivat koulutetut Voimaneito- ohjaajat.

HEHKU
Hehku on pienryhmä, jossa toiminnallisten menetelmien ja mukavan yhdessä olemisen kautta vahvistetaan omaa ääntä. Ryhmä kokoontuu Taukotuvalla (Puutarhakatu 14)

VOIMARYHMÄ
Ryhmä koostuu yläkoulu- tai lukioikäisistä nuorista, jotka kaipaavat tukea ja kannustusta omien tulevaisuuden suunnitelmien löytymiseen ja vahvistaa oman sisäisen voiman haltuun ottoa. Nuori oppii tunnistamaan omia voimavaroja ja löytämään väyliä ilmaista rakentavalla tavalla tunteita.

Sivun alkuun