Rakanmäki

Rau­ta­kau­ti­nen mui­nais­jään­nö­sa­lue

Rau­ta­kau­ti­sia röykkiöitä

Kymmenisen kilometriä Tornion kaupungin keskustasta kaakkoon sijaitsevan Rakanmäen pohjoispäässä on kahdeksan rautakautista hautaröykkiötä sekä pentagonin muotoinen keskeltä avoin kivilatomus. Varsin näyttävät röykkiöt on kasattu laajahkoon kivirakkaan Rakanmäen laelle. Suurimmat röykkiöistä ovat halkaisijaltaan 2-3 m ja korkeudeltaan noin 1-1,5 m. Pentagonin eli viisikulmion muotoinen latomus on noin 1,5 m korkea ja sivuiltaan noin 6 m pitkä. Kivirakan itäpuolisilla rinteillä on laajalla alueella lisäksi merkkejä rautakautisesta asutuksesta.

Rakanmäen asuinpaikkaa ja kahta sen röykkiöistä on tutkittu arkeologisin kaivauksin 1980-luvun lopulla. Toinen tutkituista hautaröykkiöistä osoittautui siitä löytyneiden palaneiden ihmisluiden perusteella haudaksi. Lisäksi siitä löytyi pronssisen kaularenkaan katkelmia. Toinen tutkittu hautaröykkiö oli löydötön.

360-asteen kuva vaaran laen hautaröykkiöalueelta, Janne Ikäheimo.

Asuinpaikan tutkimuksissa paljastui lukuisia tulenpitoon ja väliaikaiseen asumiseen liittyviä rakenteita. Rakenteiden määrään nähden esinelöytöjä alueelta tehtiin varsin vähän. Paikalla ei ehkä asuttu pysyvästi, vaan se oli käytössä joko pyyntiin tai kaupankäyntiin liittyvinä sesonkeina. Esinelöydöistä erikoisin on niin sanottu norlantilainen lapioharkko, jollaisia Suomesta on löytynyt aikaisemmin vain yksi kappale Ahvenanmaalta. Harkon perusteella asukkailla voidaan olettaa olleen yhteyksiä Keski-Ruotsin alueelle, missä näitä rautaharkkoja tuotettiin puolittain teollisesti raaka-aineen vaihdannan välineiksi. Asuinpaikka ajoittuu radiohiilinäytteiden perusteella vuosien 1-500 jKr. välille.

Edelleen jonkinasteiseksi arvoitukseksi on jäänyt kivirakassa oleva pentagonin muotoinen kivilatomus. Latomuksen yhtä laitaa kaivettiin 1960-luvulla tehdyn inventoinnin yhteydessä, mutta näissä tutkimuksissa ei tehty minkäänlaisia löytöjä. Joidenkin tulkintojen mukaan se olisi röykkiöitä huomattavasti nuorempi ja ajoittuisi historialliseen aikaan.

360-aseen kuva Susihaudan, eli pentagonin muotoisen latomuksen sisältä, Janne Ikäheimo.

Pohjois-Suomen rautakausi on edelleen varsin heikosti tunnettu esihistorian ajanjakso. Rakanmäellä tehdyt kaivaukset ovat yksi niistä harvoista, joita on tehty rautakautisilla asuinpaikoilla Pohjois-Suomessa. Rakanmäki on Peräpohjan alueen mittakaavassa erittäin merkittävä arkeologinen kohde.

TAKAISIN