| Teerijoki Ilkka

Tornion vuosikymmenet – 1910-luku: Tornio maailman porttina

Ensimmäisen maailmansodan syttyminen loppukesällä 1914 muutti olot Torniossa hetkessä. Vihollismaiden asukkaat saivat käskyn poistua kotimaihinsa, ja kun Itämeri oli miinoitettu ja kulkukelvoton, kiersivät ihmismassat Pohjanlahden perukan Tornion ja Haaparannan kautta. …

Lue lisää

| Teerijoki Ilkka

Tornion vuosikymmenet – 1860-luku: Teollistuminen alkaa Torniossakin

Suomen elinkeinoelämää kahlinneita säännöksiä alettiin purkaa 1800-luvun puolivälin jälkeen. Kansantalouden kannalta merkittävin oli 1857 annettu asetus, jolla sallittiin höyryvoimalla toimivien sahojen perustaminen. Torniolaiset kauppiaat olivat 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa omistaneet …

Lue lisää

| Teerijoki Ilkka

Tornion vuosikymmenet – 1840-luku: Naapurikaupunki perustetaan

Tornion kehitykseen on vaikuttanut kahden vuosisadan ajan se, että Haaparannan kylään perustettiin 1829 kauppala, joka sai kaupunkioikeudet runsaat kymmenen vuotta myöhemmin 1842. Naapurikaupunkien kilpailu kaupankäynnissä kääntyi ruotsalaisten eduksi. Kilpailu kuitenkin …

Lue lisää

Sivun alkuun