Asemakaavan muutos vireille

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Tornion kaupunki on käynnistänyt seuraavat asemakaavan muutoksen laatimisen:

Suensaari               Asemakaavan muutos (Uusi tulli) koskee Tornion kaupungin 1. Suensaaren kaupunginosan kortteleita 14,15 ja 17, LP-korttelialuetta sekä siihen liittyvää viher- ja katualuetta. Kaavamuutoksessa tarkastellaan viranomaistoimitilojen mahdollistamista alueelle.

Röyttä                     Asemakaavan muutos (Outokumpu) koskee Tornion kaupungin 17. Röyttän kaupunginosan korttelin 3 tonttia 2. Kaavamuutoksessa tarkastellaan T-1 alueen muuttamista T/kem-1 alueeksi, joka mahdollistaisi Biokoksaamo- ja biometaanilaitoksen rakentamisen alueelle.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 4.1.2023 lähtien internetissä osoitteessa www.tornio.fi/kaavat ja kaupungintalon 1. kerroksessa 4.1.-3.2.2023. Osalliset ja muut torniolaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä nähtävilläoloaikana.

Tornion kaupunki
Tekniset palvelut/Kaavoitus ja mittaus

Sivun alkuun