Asemakaavan muutos vireille

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Tornion kaupunki on käynnistänyt seuraavan asemakaavan muutoksen laatimisen:

Kiviranta                 Asemakaavan muutos (Opistontien eteläosa) koskee Tornion kaupungin 22. Kivirannan kaupunginosan korttelia 6. Asemakaavamuutoksen laadinnan tavoitteena on mahdollistaa alueelle päivittäistavarakaupan sijoittuminen ja sekä muuttaa Rysäkujan eteläpuolinen tienvarsitontti viheralueeksi.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 20.9.2023 lähtien internetissä osoitteessa www.tornio.fi/kaavat ja kaupungintalon 1. kerroksessa 20.9.-20.10.2023. Osalliset ja muut torniolaiset voivat esittää aineistosta mielipiteensä nähtävilläoloaikana.

Tornion kaupunki
Tekniset palvelut/Kaavoitus ja mittaus

Sivun alkuun