Etusivu » Ajankohtaista » Osallistuvan budjetoinnin ideat poimitaan jälleen syyskuussa

Osallistuvan budjetoinnin ideat poimitaan jälleen syyskuussa

Osallistuvan budjetoinnin ideahaku avataan Torniossa perjantaina 1. syyskuuta. Ideahaku on avoinna otakantaa.fi-palvelussa koko syyskuun ajan ja siihen voivat osallistua kaikki torniolaiset.

Osallistuva budjetointi – tuttavallisemmin OSBU – on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi siis kutsuu kuntalaiset mukaan yhteiseen talouden suunnitteluun ja tarjoaa siihen myös helpon työkalun.

Syyskuussa järjestettävä ideahaku on osallistuvan budjetoinnin vuosittaisen prosessin ensimmäinen vaihe. Siinä kerätään kuntalaisten ehdotuksia toimenpiteistä, joihin osallistuvaan budjetointiin varattu 20 000 euron suuruinen määräraha voitaisiin ohjata vuonna 2024. Ideahaku päättyy sunnuntaina 1. lokakuuta.

Hyvä idea on konk­reet­ti­nen ja huo­lel­li­ses­ti perusteltu

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on tuottaa iloa kaikille kuntalaisille. Sen puitteissa tehtyjen toimenpiteiden tulee edistää torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kaupungin viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa. Tärkeää on myös, että ehdotukset tukevat Tornion kaupunkistrategian toteutumista.

Käytännössä ideahaussa etsitään hyvin konkreettisia, huolellisesti perusteltuja toimenpide-ehdotuksia, joiden toteuttamiseen 20 000 euron määräraha riittää. Esimerkiksi vuonna 2023 OSBU-rahalla hankittiin uusia leikkivälineitä Liikennepuistoon ja vuonna 2022 uusia puistonpenkkejä, pöytäryhmiä, keinuja ja roskakoreja kaupunkikeskustaan ja sen lähialueille.

Mah­dol­li­suus vaikuttaa omaan lä­hiym­pä­ris­töön tärkeää

Kuntalaisilta ensimmäisinä OSBU-vuosina saatu palaute osoittaa, että osallistuvalle budjetoinnille on Torniossa tilausta. Mahdollisuus vaikuttaa suoraan esimerkiksi oman läpiympäristön viihtyisyyden kehittämiseen on koettu tärkeäksi.

Palautteissa on myös toivottu, että ideahaku olisi avoinna pidempään. Nyt osallistumisaika onkin jopa kuukauden mittainen, jotta kaikki halukkaat ehtivät mukaan ideoimaan.

Osallistuvaan budjetointiin voi osallistua verkossa otakantaa.fi-palvelussa. Jos asiointi verkossa ei kuitenkaan ole syystä tai toisesta mahdollista omin laittein tai muutoin itsenäisesti, kaupungintalolla sijaitseva asiakaspalvelupiste Kompassi voi auttaa verkkolomakkeen täyttämisessä.

Alle 13-vuotiaita pyydämme tietosuojalainsäädännön vuoksi osallistumaan ideahakuun yhdessä huoltajan kanssa siten, että verkkolomakkeelle täytetään huoltajan yhteystiedot.

Näin osallistuva budjetointi etenee

Osallistuva budjetointi etenee vuosittain säännöllisen aikataulun mukaisesti.

Syyskuussa järjestettävän ideahaun jälkeen kaupungin eri toimialojen asiantuntijoista koostuva työryhmä arvioi ja kehittää ehdotuksia loppuvuoden aikana. Ehdotukset, jotka eivät täytä osallistuvan budjetoinnin periaatteita, karsiutuvat tässä vaiheessa. Toisaalta joitakin yksinään huonosti toimivia ehdotuksia voidaan esimerkiksi yhdistellä toisten samaan aihepiiriin tai kokonaisuuteen liittyvien ehdotusten kanssa, jos näin saadaan aikaan paremmin toimivia kokonaisuuksia.

Ideoiden arviointia ja jatkokehittämistä seuraa kuntalaisäänestys, joka järjestetään vuosittain helmikuussa jatkoon edenneiden ehdotusten välillä. Voittajaidea julkistetaan äänestyksen jälkeen maaliskuussa ja sen esittänyt kuntalainen palkitaan Tornio-päivillä toukokuussa.

Jos 20 000 euron määräraha riittää, ehdotuksia voidaan toteuttaa useitakin siinä järjestyksessä kuin ne ovat kuntalaisäänestyksessä sijoittuneet. Toimenpiteet toteutetaan OSBU-vuoden loppuun mennessä.

Osallistu OSBUUN

Osallistu ideahakuun otakantaa.fi-palvelussa (avoinna 1.9.-1.10.2023)

Lue lisää

Osallistuva budjetointi Torniossa