Etusivu » Ajankohtaista » Osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestys alkaa, voitosta kisaa yhdeksän ideaa

Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin kun­ta­lai­sää­nes­tys alkaa, voitosta kisaa yhdeksän ideaa

Osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestykseen etenee Torniossa vuonna 2023 kaikkiaan yhdeksän kuntalaisten tekemää ehdotusta.

Äänestyksessä mukana olevat ehdotukset ovat:

  • skeit­ti­ka­lus­tei­ta entisen linja-autoaseman ympäristöön
  • kun­toi­lu­lait­tei­ta Pikisaareen
  • kolme edes­ta­kais­ta bussivuoroa Tornion ja Kemin välille lauantaisin vuoden ajaksi
  • lii­ken­ne­puis­ton leik­ki­vä­li­nei­den uusiminen
  • taidekerhon pe­rus­ta­mi­nen ylä­kou­lui­käi­sil­le Aineen tai­de­museoon
  • lai­nat­ta­vien äänikirjan kuun­te­lu­lait­tei­den hankkiminen kirjastoon
  • ilmaiset happy hour -uintivuorot uimahalliin kerran tai kaksi kertaa viikossa
  • yksin kotona asuville ikäih­mi­sil­le tar­koi­tet­tu­ja tuettuja matkoja ja ilmaisia si­sään­pää­sy­jä Aineen tai­de­museoon ja Tor­nion­laak­son museoon
  • nuorten kesäinen kulttuuri- ja tai­de­ta­pah­tu­ma, jonka nuoret ideoivat ja toteuttavat yh­teis­työs­sä nuo­ri­so­toi­men kanssa.

Äänestys järjestetään helmikuussa sähköisesti otakantaa.fi-palvelussa ja siihen voivat osallistua kaikki torniolaiset. Äänestys on avoinna koko helmikuun ajan, 1.–28.2.2023.

Äänestystulos julkistetaan maaliskuussa ja voittajaehdotus toteutetaan vuoden 2023 aikana. Voittajaehdotuksen toteuttamiseen on varattu 20 000 euron suuruinen osallistuvan budjetoinnin määräraha.

Ensimmäinen osbu-kierros keräsi yli kaksisataa ehdotusta

Osallistuvassa budjetoinnissa torniolaiset ideoivat ja päättävät äänestämällä, miten
20 000 euroa käytetään torniolaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen sekä kaupungin viihtyisyyden, yhteisöllisyyden ja elinvoiman parantamiseen.

Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia kerättiin kuntalaisilta lokakuussa 2022 otakantaa.fi-palvelussa, muutamissa kaupungin toimipisteissä sekä syysmarkkinoilla. Ehdotuksia kertyi kaikkiaan 230. Useissa ehdotuksissa nousivat esille esimerkiksi lasten ja nuorten vapaa-aika ja harrastukset sekä vesi- ja luontoympäristöjen kehittäminen.

Keskushallinnon, teknisten palvelujen ja sivistyspalvelujen asiantuntijat käsittelivät jokaisen saapuneen ehdotuksen marras-joulukuussa. Äänestykseen etenevät ehdotukset erottuivat joukosta osallistuvan budjetoinnin kriteerit täyttävinä, konkreettisina toimenpiteinä, jotka tukevat kuntalaisten hyvinvointia.

Kaikista yli kahdestasadasta ehdotuksesta moni oli hyvä ja toteuttamiskelpoinen, mutta etenemässä jo ilman osallistuvan budjetoinnin rahoitusta. Toisaalta osa saaduista ehdotuksista ei täyttänyt osallistuvan budjetoinnin periaatteita, ne eivät olleet riittävän konkreettisia, ehdotettu palvelu on jo olemassa tai ehdotus kohdistui muuhun organisaatioon kuin Tornion kaupunkiin. Osa ehdotuksista oli luonteeltaan palautteita kaupungille.

Osallistuva budjetointi järjestetään Torniossa vuonna 2023 ensimmäistä kertaa siten, että se perustuu puhtaasti kuntalaisilta kerättyihin ehdotuksiin ja kaikille kuntalaisille avoimeen äänestykseen. Osallistuva budjetointi jatkuu Torniossa myös tulevina vuosina.

Äänestä

Lue lisää

Lisätietoja