Osallistuvan budjetoinnin loppusuoralle etenee yhdeksän ehdotusta, kuntalaisille avoin äänestys avataan tammikuussa

Osallistuvan budjetoinnin loppusuoralle etenee yhdeksän ehdotusta, kuntalaisille avoin äänestys avataan tammikuussa

Osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestykseen etenee vuonna 2023 kaikkiaan yhdeksän kuntalaisten tekemää ehdotusta.

Ehdotukset ovat:

  • Skeittikalusteita entisen linja-autoaseman ympäristöön
  • Kuntoilulaitteita Pikisaareen
  • Kolme edestakaista bussivuoroa Tornion ja Kemin välille lauantaisin vuoden ajaksi
  • Liikennepuiston leikkivälineiden uusiminen
  • Taidekerhon perustaminen yläkouluikäisille Aineen taidemuseoon
  • Lainattavien äänikirjan kuuntelulaitteiden hankkiminen kirjastoon
  • Ilmaiset happy hour -uintivuorot uimahalliin kerran tai kaksi kertaa viikossa
  • Yksin kotona asuville ikäihmisille tarkoitettuja tuettuja matkoja ja ilmaisia sisäänpääsyjä Aineen taidemuseoon ja Tornionlaakson museoon
  • Nuorten kesäinen kulttuuri- ja taidetapahtuma, jonka nuoret ideoivat ja toteuttavat yhteistyössä nuorisotoimen kanssa.

Äänestys järjestetään tammi-helmikuussa sähköisesti otakantaa.fi-palvelussa ja siihen voivat osallistua kaikki torniolaiset. Äänestyksen alkamisesta tiedotetaan erikseen.

Äänestystulos julkistetaan maaliskuussa ja voittajaehdotus toteutetaan vuoden 2023 aikana. Voittajaehdotuksen toteuttamiseen on varattu 20 000 euron suuruinen osallistuvan budjetoinnin määräraha.

Ensimmäinen osbu-kierros keräsi torniolaisilta yli kaksisataa toimenpide-ehdotusta

Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia kerättiin kuntalaisilta lokakuussa 2022 otakantaa.fi-palvelussa, muutamissa kaupungin toimipisteissä sekä syysmarkkinoilla. Ehdotuksia kertyi kaikkiaan 230.

Keskushallinnon, teknisten palvelujen ja sivistyspalvelujen asiantuntijat käsittelivät jokaisen saapuneen ehdotuksen marras-joulukuussa.

Äänestykseen etenevät ehdotukset erottuivat joukosta osallistuvan budjetoinnin kriteerit täyttävinä, konkreettisina toimenpiteinä, jotka tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Esimerkiksi lasten ja nuorten vapaa-aika ja harrastukset sekä vesi- ja luontoympäristöjen kehittäminen mainittiin useissa ehdotuksissa.

Kaikista yli kahdestasadasta ehdotuksesta moni oli hyvä ja toteuttamiskelpoinen, mutta etenemässä jo ilman osallistuvan budjetoinnin rahoitusta. Toisaalta osa saaduista ehdotuksista ei täyttänyt osallistuvan budjetoinnin periaatteita, ne eivät olleet riittävän konkreettisia, ehdotettu palvelu on jo olemassa tai ehdotus kohdistui muuhun organisaatioon kuin Tornion kaupunkiin. Osa ehdotuksista oli luonteeltaan palautteita kaupungille.

Osallistuva budjetointi järjestetään Torniossa vuonna 2023 ensimmäistä kertaa siten, että se perustuu puhtaasti kuntalaisilta kerättyihin ehdotuksiin ja kaikille kuntalaisille avoimeen äänestykseen. Osallistuva budjetointi jatkuu Torniossa myös tulevina vuosina.

Lue lisää

Osallistuva budjetointi (tornio.fi)

Lisätietoja

Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, outi.kaariainen@tornio.fi, p. 040 667 9760

Sivun alkuun