Tornio on aloittanut työn talouden tasapainottamiseksi

Tornio on aloittanut työn talouden tasapainottamiseksi

Tornio on aloittanut työn talouden tasapainottamiseksi. Tasapainotustyön taustalla ovat alijäämäiset talousarvio- ja taloussuunnitelmavuodet 2024–2026. Sopeuttamistarve on noin kolme miljoonaa euroa.

Tavoitteena on saada kaupungin talous tasapainoon nopeasti jo lähivuosina.

– Tavoitteena on laatia viimeistään vuoden 2027 talousarvio niin, että se sisältää nyt tasapainotustyössä määriteltävät toimenpiteet, kaupunginjohtaja Jukka Kujala kertoo.

Tasapainotustyössä etsitään niin säästöjä, tuloja kuin tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia tapoja järjestää kaupungin palveluja ja hillitä näin kustannusten kasvua.

Tornion tukena työssä on ulkopuolinen asiantuntija, konsulttiyritys FCG oy, joka laatii kaupungille kattavan selvityksen kaupungin kulurakenteesta, prosesseista ja palveluista sekä keinoista talouden tasapainottamiseksi. Tämä selvitys toimii lähivuosien talouden suunnittelun, viranhaltijoiden valmistelutyön ja päätöksenteon tukena.

Kaiken kaikkiaan kyse on vastuullisesta ja ennakoivasta taloudenpidosta, jolla on Torniossa pitkä historia.

– Emme ole eläneet tuhlailevasti ennenkään, ja selkeitä säästökohteita onkin haastavaa löytää. Ensimmäisen toiminta-analyysin pohjalta moni talouden mittari on Torniossa jo vihreällä, Kujala kuvailee.

Isossa kuvassa talouden tasapainottamisen tarve juontaa haastavasta taloudellisesta tilanteesta kautta kuntakentän. Kulut ovat kasvaneet, mutta tulot vähentyneet. Esimerkiksi Tornion saama valtionosuus laskee lähivuosina huomattavasti, mikä selittää suurelta osin alijäämäisiä vuosia.

Talouden tasapainotustyötä ohjaa viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä. Käytännössä työ on alkanut laajalla johtavien viranhaltijoiden haastattelukierroksella. Selvitystyö valmistuu toukokuun loppuun mennessä.

Sivun alkuun