Etusivu » Ajankohtaista » Tornion kaupunki aloittaa osallistuvan budjetoinnin – ensimmäinen kierros pyörähtää käyntiin jo lokakuussa

Tornion kaupunki aloittaa osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin – ensimmäinen kierros pyörähtää käyntiin jo lokakuussa

Tornion kaupunki aloittaa osallistuvan budjetoinnin ja varaa siihen 20 000 euroa vuosille 2022 ja 2023.

Osallistuva budjetointi on konkreettinen tapa, jolla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin käytössä olevia julkisia varoja koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Osallistuva budjetointi siis kutsuu kuntalaiset mukaan yhteiseen talouden suunnitteluun ja tarjoaa siihen myös helpon työkalun.

Tavoitteena tuottaa iloa kaikille kun­ta­lai­sil­le

Käytännössä kuntalaiset voivat itse ehdottaa ja äänestää toimenpiteitä, joita toteutetaan osallistuvaan budjetointiin varatun määrärahan puitteissa.

Osallistuvaa budjetointia ohjaavat Tornion kaupunginvaltuuston hyväksymät periaatteet. Osallistuvan budjetoinnin puitteissa tehtyjen toimenpiteiden tulee edistää torniolaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä kaupungin viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa.

Jotta ehdotetut toimenpiteet voivat edetä vuosittaiseen osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestykseen, niiden on täytettävä joukko muitakin kriteerejä.

Ehdotusten tulee esimerkiksi tukea Tornion kaupunkistrategian toteutumista ja edistää yleistä etua. Ehdotukset eivät voi korvata kaupungin lakisääteisiä tehtäviä tai olla ristiriidassa esimerkiksi kaavan, voimassa olevien päätösten tai lainsäädännön kanssa. Ehdotusten tulee lisäksi olla toteutettavissa käytettävissä olevalla määrärahalla ja siis luonteeltaan kertaluontoisia.

Osallistuva budjetointi sisältää vuosittain viisi vaihetta

Osallistuva budjetointi etenee vuosittain ennalta sovitun, säännöllisen aikataulun mukaisesti.

Osallistuvan budjetoinnin prosessi alkaa toimenpide-ehdotusten keräämisellä kuntalaisilta vuosittain elo-syyskuussa.

Tämän jälkeen eri alojen asiantuntijoista koostuva työryhmä arvioi ja kehittää ehdotuksia tarpeen mukaan. Jos ehdotukset eivät täytä osallistuvan budjetoinnin periaatteita, ne karsiutuvat tässä vaiheessa. Toisaalta joitakin yksinään huonosti toimivia ehdotuksia voidaan esimerkiksi yhdistellä toisten, samaan kokonaisuuteen liittyvien ehdotusten kanssa, jos näin saadaan aikaan paremmin toimivia, tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia.

Arviointia ja jatkokehitystä seuraa kaikille avoin kuntalaisäänestys, joka järjestetään vuosittain tammi-helmikuussa. Äänestys käydään pääasiassa verkossa, mutta kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua myös paperilomakkeella. Lomakkeita tulee saataville Tornion kaupungin asiointipisteisiin.

Voittajaehdotus ratkeaa kuntalaisäänestyksessä ja se julkistetaan vuosittain maaliskuussa. Jos 20 000 euron määräraha riittää, ehdotuksia voidaan toteuttaa useitakin siinä järjestyksessä kuin ne ovat kuntalaisäänestyksessä sijoittuneet.

Voittaneet toimenpiteet toteutetaan vuoden loppuun mennessä.

Osbu pyörähtää käyntiin no­peu­te­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa lokakuussa

Osallistuva budjetointi, tuttavallisemmin OSBU, polkaistaan käyntiin lokakuussa nopeutetussa aikataulussa, sillä tavoitteena on kiriä vuosittainen aikataulu nopeasti kiinni jo kuluvan syksyn aikana.

Järjestelyt ovat muutoinkin aikataulusyistä hieman poikkeukselliset: vuoden 2022 osalta äänestys järjestetään valmiiksi annetuista vaihtoehdoista, kun taas vuoden 2023 toimenpiteiden osalta ehdotuksia kerätään jo vuoden 2022 äänestyksen yhteydessä.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu vakiintuu vuoden 2023 aikana, ja vuoden 2024 osalta kuntalaisten ehdotuksia kerätään jo elo-syyskuussa 2023.

Mihin sinä käyttäisit 20 000 euroa – ideoi ja äänestä!

Osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestys ja ideahaku avataan otakantaa.fi-palvelussa maanantaina 3. lokakuuta. Verkkolomake on avoinna kaksi viikkoa. Äänestys- ja ideointiaika päättyy sunnuntaina 16. lokakuuta.

Vuoden 2022 osalta äänestys käydään aikataulusyistä kolmen valmiin ehdotuksen välillä. Ehdotukset on valmisteltu kaupungin sivistyspalveluissa ja teknisissä palveluissa ja niiden taustalla vaikuttavat kuntalaisilta uuden kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä viime syksynä tulleet ehdotukset kaupungin kehittämiseksi.

Ehdotukset ovat:
  1. Tornion uimahallin ilmaiset Happy Hour -hetket loppuvuoden ajan torstaisin klo 14-18 ja lauantaisin klo 10-15.
  2. Kaksi Muksubussia tor­nio­lai­sil­le päi­vä­ko­deis­sa ja per­he­päi­vä­hoi­dos­sa oleville lapsille. Muksubussi on pyörillä kulkeva ret­kei­ly­bus­si, jonka kyytiin mahtuu yhtä aikaa kahdeksan lasta. Muk­su­bus­seil­la lapset pääsevät tutustumaan lä­hiym­pä­ris­töön ja kulttuuriin tur­val­li­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti.
  3. Uusien puis­ton­penk­kien ja roskakorien hankkiminen keskeisen kau­pun­kia­lu­een ulkoisen ilmeen ja viih­ty­vyy­den li­sää­mi­sek­si.

Äänestyksen yhteydessä kuntalaiset voivat ehdottaa osallistuvan budjetoinnin toimenpiteitä vuodelle 2023.

Äänestyksen ja ideahakuun voivat osallistua kaikki torniolaiset.

Äänestä ja ideoi

Lisätietoja osal­lis­tu­vas­ta bud­je­toin­nis­ta