Etusivu » Ajankohtaista » Tornion yleiskaavan päivittäminen alkaa – yleiskaava ohjaa kaupungin kehittämistä pitkällä aikavälillä

Tornion yleiskaavan päi­vit­tä­mi­nen alkaa – yleiskaava ohjaa kaupungin ke­hit­tä­mis­tä pitkällä aikavälillä

Aloitusvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Kaavatorilla ja kaupungintalon aulan ilmoitustaululla 28.6.–17.8. välisenä aikana, jolloin siitä voi myös antaa palautetta. Asukastilaisuuksia järjestetään valmisteluvaiheessa vuoden 2024 aikana.

Torniossa alkaa yleiskaavan päivittäminen. Yleiskaava on suunnitelma, joka ohjaa maankäyttöä yleispiirteisesti koko kunnan alueella. Yleiskaavassa määritellään, mihin kunnassa sijoitetaan esimerkiksi asutusta, palveluja, liikennettä, virkistysalueita ja elinkeinotoimintaa. Kaupunginhallitus päätti päivitystyön aloittamisesta maanantaina 19.6.

Ajan­ta­sai­nen yleiskaava on kaupungin ke­hit­tä­mi­sen työväline

Yleiskaavaa päivitetään, jotta se vastaisi paremmin sekä tämänhetkisiä että tulevia maankäyttöön ja koko kaupungin kehittämiseen liittyviä tarpeita.

Toimintaympäristö on muuttunut nopeasti etenkin viime vuosien aikana. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nostanut päivänpolitiikan keskiöön keskustelun huoltovarmuudesta ja kotimaisen energiantuotannosta, ja myös Torniossa yleinen mielipide on kääntynyt puoltamaan vihreää energiantuotantoa, kuten tuulivoimaa ja vety- ja biokaasutuotantoa. Vihreän energian hankkeiden yhteydessä on noussut esiin selkeä tarve esimerkiksi kemian teollisuuden sijoittumiselle Tornioon.

Ratayhteyksien kehittyminen, kuten Laurila-Tornio-Haaparanta-rataosuuden sähköistäminen, avaa uusia logistisia mahdollisuuksia, joiden vuoksi yleiskaavan päivittämisen yhteydessä on tarpeen selvittää myös sataman kehittämismahdollisuuksia.

Myös asumisen ja työelämän isot trendit huomioitava

Teollisuuteen ja energiantuotantoon varattujen alueiden vastapainona on tärkeää, että Torniossa on myös virkistymistä, vapaa-aikaa ja matkailua tukevia

hiljaisia alueita kuten kattavia ulkoilureitistöjä, joiden kehittämistarpeet on tärkeää tuoda esille yleiskaavassa.

Samoin kaavaa päivitettäessä on syytä ottaa huomioon asumisen ja työelämän suuret muutokset ja pohtia esimerkiksi, miten maankäyttöön liittyvät ratkaisut tukisivat monipaikkaista työskentelyä ja paluumuuttoa ja millaista sopeutumista vaatii esimerkiksi väestön väheneminen ja ikääntyminen.

Vapaan liikkumisen näkökulmasta myös valtakunnan rajan ylittävien yhteyksien ja yhteisten kaupunki- ja kulttuuriympäristöjen, kuten kaupunginlahden, Kukkolankosken ja Uitonrannan-Hellälän-Cape Eastin nostaminen konkreettisiksi maankäyttömerkinnöiksi uuteen yleiskaavaan on tärkeää.

Aikataulu ja osal­lis­tu­mi­nen

Uusi yleiskaava valmistellaan vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on, että päivitetty Tornion yleiskaava 2040 hyväksytään vuonna 2025. Yleiskaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Kaavatyöhön voi osallistua luonnos- ja ehdotusvaiheessa asukastilaisuuksissa, joista tiedotetaan erikseen Tornion kaupungin verkkosivuilla ja lehti-ilmoituksin aikataulun tarkentuessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta puolestaan voi jättää virallisen mielipiteen tai muistutuksen nähtävilläoloaikana 28.6.–17.8. sähköpostitse kirjaamo@tornio.fi tai postitse Tornion kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Lisätietoja

Harri Ryynänen
Kaupunginarkkitehti
harri.ryynanen@tornio.fi tai p. 040 704 8720

Lue lisää

Tornion yleiskaava 2040 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma