Liittymissopimus

Toiminta-alueella on vesihuoltolain mukainen velvollisuus liittyä alueella olevaan vesi- jätevesi- ja hulevesiverkostoon. Yleiseen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymistä tulee anoa Tornion Vesi Oy:ltä sähköisellä liittymishakemuksella .

Kaavakkeita on saatavana myös paperisena seuraavista osoitteista:

 • Rakennusvalvonta, Tornion kaupungintalo, 5. kerros
 • Tornion Vesi Oy, Varikonkatu 5, 95420 Tornio
Hakemuskaavakkeessa kiinnitä erityistä huomiota seuraavien kohtien täyttämiseen:
 • Liittyjä
 • Kiinteistön tiedot kerrosaloineen
 • Rakennuksen käyttötarkoitus
 • Vesimittarin sijoituspaikka ja mittaritilan viemäröinti
 • Erityislaitteistot
Liitekartat:
 • Asemapiirustus 1:500, runko- ja tonttijohdot esitettävä
 • Johtokartta 1:500

Kytkentä

 • Asiakas hankkii tarvittavat kaapelinäytöt kaivamiseen ja luvat tonttijohtojen sijoittamiseen, jos sellaisia tarvitaan sekä huolehtii kaivuutöistä.
 • Asiakas tilaa tonttijohtojen kytkentätyöt Tornion Vesi Oy:ltä noin viikkoa ennen haluttua ajankohtaa.
 • Asiakas hankkii tonttijohtojen putkimateriaalit ja kaivuutyöt, vesijohdon voi ostaa myös Tornion Vesi Oy:ltä.
 • Asemakaava-alueella mahdolliset katualueen työt kuuluvat Tornion Vesi Oy:lle.
 • Vesimittarin asennus tilataan Tornion Vesi Oy:n mittarikorjaamolta.
Sivun alkuun