Laboratorio

Tornion Vesi Oy:llä on oma laboratorio jossa seurataan säännöllisesti veden laatua tutkimusohjelman mukaisesti.

Laboratoriossa tutkitaan myös yksityisten henkilöiden vesinäytteitä. Vesinäytteen analysoinnista veloitamme 49,60€ sis. alv.

 

Veden kovuus eri alueilla

Veden kovuus (kalsiumin ja magnesiumin määrä vedessä) ilmoitetaan, joko saksalaisina asteina (ºdH) tai millimooleina (mmol/l).

Alue mmol/l ˚dH
Karunki 1,04 5,83 Keskikova
Kaakamo 1,39 7,80 Keskikova
Laivaniemi 1,21 6,79 Keskikova
Raumo 1,09 6,11 Keskikova
Aapajärvi 0,98 5,50 Keskikova
Vojakkala 1,07 6,00 Keskikova
Liakka 1,09 6,11 Keskikova
Torppi 1,22 6,84 Keskikova
Kirkonmäki 1,21 6,79 Keskikova
Pudas 1,2 6,73 Keskikova
Palosaari 1,24 6,96 Keskikova
Suensaari 1,18 6,62 Keskikova
Ruottala 1,91 10,72 Kova
Könölä 1,74 9,76 Kova
Kiviranta 1,15 6,45 Keskikova

 

 

Yhteenveto riskienarvioinnista:

 

Talousvesiasetuksen (1352/2015) 3 §:ssä määritellään, että riskinhallinnalla tai sitä vastaavan muun

kansainvälisen standardin mukaisesti vedentuotantoketjulle tehtävää talousveden laatua uhkaavien

vaarojen tunnistamista, riskien arviointia sekä riskien hallintakeinojen ja niiden seurantamenetelmien

määrittämistä ja käyttöönottoa.

Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen

mukaisesti sekä noudattaen standardin SFS-EN 15975-2 periaatteita. WSP:ssä arvioidaan koko talousveden

vedentuotantoketjuun liittyvät terveydelliset vaarat ja luodaan vaaroista aiheutuville riskeille

hallintakeinot. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin (10.4.2018 § 23)

Sivun alkuun