Laboratorio

Laboratorio

Tornion Vesi Oy:llä on oma laboratorio jossa seurataan säännöllisesti veden laatua tutkimusohjelman mukaisesti.

Laboratoriossa tutkitaan myös yksityisten henkilöiden vesinäytteitä. Vesinäytteen analysoinnista veloitamme 49,60€ sis. alv.

Veden kovuus eri alueilla

Veden kovuus (kalsiumin ja magnesiumin määrä vedessä) ilmoitetaan, joko saksalaisina asteina (ºdH) tai millimooleina (mmol/l).

Aluemmol/l˚dH
Karunki1,045,83Keskikova
Kaakamo1,397,80Keskikova
Laivaniemi1,216,79Keskikova
Raumo1,096,11Keskikova
Aapajärvi0,985,50Keskikova
Vojakkala1,076,00Keskikova
Liakka1,096,11Keskikova
Torppi1,226,84Keskikova
Kirkonmäki1,216,79Keskikova
Pudas1,26,73Keskikova
Palosaari1,246,96Keskikova
Suensaari1,186,62Keskikova
Ruottala1,9110,72Kova
Könölä1,749,76Kova
Kiviranta1,156,45Keskikova

Yhteenveto ris­kie­nar­vioin­nis­ta:

Talousvesiasetuksen (1352/2015) 3 §:ssä määritellään, että riskinhallinnalla tai sitä vastaavan muun

kansainvälisen standardin mukaisesti vedentuotantoketjulle tehtävää talousveden laatua uhkaavien

vaarojen tunnistamista, riskien arviointia sekä riskien hallintakeinojen ja niiden seurantamenetelmien

määrittämistä ja käyttöönottoa.

Riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen

mukaisesti sekä noudattaen standardin SFS-EN 15975-2 periaatteita. WSP:ssä arvioidaan koko talousveden

vedentuotantoketjuun liittyvät terveydelliset vaarat ja luodaan vaaroista aiheutuville riskeille

hallintakeinot. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin (10.4.2018 § 23)