Valtakunnallinen taksavertailu

Vesilaitosyhdistys tekee vuosittain tilaston vesihuoltolaitosten taksoista. Valtuusto on asettanut Tornion Vesi Oy:lle tavoitteeksi että yhtiö sijoittuu valtakunnallisessa vertailussa tilaston keskikolmannekseen.

Tilastossa käytetään ns. ”vertailuhintaa” johtuen vesihuoltolaitosten taksojen rakenteen suuresta vaihtelusta. Vertailuhinta on laskettu lisäämällä käyttömaksuun (€/m3) veden kulutuksesta riippumattomat ns. kiinteät maksut, jaettuna esimerkkikiinteistön veden kulutuksella. Näin laskettu vertailuhinta vastaa kohtuullisella tarkkuudella kuluttajalle veden käytöstä aiheutuvia kustannuksia vesikuutiometrille laskettuna.

Vuonna 2009 Tornion Vesi Oy:n vertailuhinta oli 22 % valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Vuonna 2018 taksa oli 1 % keskiarvoa alhaisempi. Taksojen korotus on ollut Torniossa huomattavasti maltillisempaa kuin valtakunnassa keskimäärin.

 

 

Sivun alkuun