Veden hankinta

Vuonna 2016 verkostoon pumpattiin noin 1,44 miljoonaa kuutiota talousvettä.

Tornion Vesi Oy ostaa asiakkaille toimitettavan veden pääosin (97,4 %) Meri-Lapin Vesi Oy:ltä, joka on Tornion, Kemin, Keminmaan ja Tervolan kunnan yhteisesti omistama tukkuvesiyhtiö.

Omaa vedentuotantoa yhtiöllä on kolmella pohjavesilaitoksella (Kattilaharju, Palovaara ja Pahkamaa). Oman tuotannon osuus vuonna 2016 oli 1,2 %.

Yhtiöllä on sopimus Outokumpu Oy:n kanssa mahdollisuudesta ostaa vettä tarvittaessa maksimissaan 2 000 m3/vrk.  Vuonna 2016 ostettiin 13 688 m3 vettä Outokummulta Röyttän ja Kirkonmäen alueelle. Arpelan vesiosuuskunnalta ostettiin 7 416 m3.

Jäteveden käsittely

Tornion Vesi Oy toimitti vuonna 2016 jätevesiä käsittelyyn 2,08 miljoonaa m3.

Pääosin Tornion Vesi Oy toimittaa jäteveden käsiteltäväksi Bottenvikens Reningsverket Ab:n (BRAB) jätevedenpuhdistamoon Haaparannalle. BRAB:n omistavat Tornion kaupunki ja Haaparannan kunta.

Verkostotietoa

Tornion Vesi Oy:llä on vesijohtoverkostoa 791 kilometriä ja verkoston piirissä on noin 96 prosenttia asukkaista. Jätevesiviemäriverkostoa on 185 kilometriä, jonka piiriin kuuluu 72,8  prosenttia asukkaista. Hulevesiverkostoa on 77 kilometriä.

Sivun alkuun