Ver­kos­to­tie­toa

Tornion Vesi Oy:llä on ve­si­joh­to­ver­kos­toa 791 kilometriä ja verkoston piirissä on noin 96 prosenttia asukkaista.

Veden hankinta

Vuonna 2023 verkostoon pumpattiin noin 1,32 miljoonaa kuutiota talousvettä.

Tornion Vesi Oy ostaa asiakkaille toimitettavan veden pääosin (98,1 %) Meri-Lapin Vesi Oy:ltä, joka on Tornion, Kemin, Keminmaan ja Tervolan kunnan yhteisesti omistama tukkuvesiyhtiö.

Omaa vedentuotantoa yhtiöllä on Pahkamaan pohjavesilaitoksella. Oman tuotannon osuus vuonna 2023 oli 0,8 %.

Yhtiöllä on sopimus Outokumpu Oy:n kanssa mahdollisuudesta ostaa vettä tarvittaessa maksimissaan 2 000 m3/vrk.  Vuonna 2023 ostettiin 8 536 m3 vettä Outokummulta Röyttän alueelle. Arpelan vesiosuuskunnalta ostettiin 6 581 m3.

Jäteveden käsittely

Tornion Vesi Oy toimitti vuonna 2023 jätevesiä käsittelyyn 1,71 miljoonaa m3.

Pääosin Tornion Vesi Oy toimittaa jäteveden käsiteltäväksi Bottenvikens Reningsverket Ab:n (BRAB) jätevedenpuhdistamoon Haaparannalle. BRAB:n omistavat Tornion kaupunki ja Haaparannan kunta.

Ver­kos­to­tie­toa

Tornion Vesi Oy:llä on vesijohtoverkostoa 803 kilometriä ja verkoston piirissä on noin 99 prosenttia asukkaista. Jätevesiviemäriverkostoa on 279,5 kilometriä, jonka piiriin kuuluu 77  prosenttia asukkaista. Hulevesiverkostoa on 85,5 kilometriä.