Terveys

Tältä sivulta löydät tukea terveyteesi.

Terveys

Jokainen ihminen määrittää terveytensä omalla tavallaan. Ihminen voi tuntea itsensä terveeksi, vaikka hänellä on hoitoa vaativia vaikeitakin vammoja tai sairauksia. Jokainen voi tarvita tukea terveyteensä jossain elämänsä vaiheessa.

Neuvola

Neuvolatyö on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä. Neuvolan palvelut perustuvat tutkittuun tietoon pohjautuviin huolellisesti toteutettuihin määräaikaisiin terveystarkastuksiin ja terveysneuvontaan, joissa huomioidaan yksilöiden ja koko perheiden tarpeet.
Linkki neuvolapalveluihin.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on suunnattu kaikille peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuoltoon sisältyy määräaikaiset terveystarkastukset ja tarvittaessa yksilöllisen tarpeen mukaiset lisätapaamiset. Kouluterveydenhuollossa edistetään oppilaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä ja hyvinvointia tunnistaen varhaisen tuen tarpeet ja tukien ja ohjaten jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Myös vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen kuuluvat kouluterveydenhuollon tehtäviin. Kouluterveydenhuollossa tehdään yhteistyötä muun muassa opettajien, koulukuraattorien ja -psykologien kanssa eli kouluterveydenhuolto on osana monialaista opiskeluhuoltoa.
Linkki kouluterveydenhuollon palveluihin.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoulun jälkeisissä opinnoissa oleville eli ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville, lukiolaisille, ammattikorkeakoululaisille ja yliopisto-opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuolto edistää ja seuraa opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä opiskelukykyä, edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja opiskeluyhteisön hyvinvointia järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto. Opiskeluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu myös opiskelijan varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tukeminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen.
Linkki opiskeluterveydenhuollon palveluihin.

Terveyskeskus

Tornion terveyskeskuksessa toimintaa tuottaa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy. Sen vastuulla ovat kiire- ja ajanvarausvastaanotto, kuntoutuspalvelut, röntgen sekä suun terveydenhuolto. Terveyskeskuksen vastaanotolla hoidetaan pitkäaikaissairauksien määräaikaiskontrollit, lakisääteiset lausunnot ja todistukset sekä muut kiireettömät terveysongelmat. Päiväpoliklinikalla hoidetaan kiireellisiä vaivoja, kuten korvakipu, virtsa- tai vatsavaivat sekä tuki- ja liikuntaelinvammat. Infektiovastaanotolla hoidetaan infektioita ja sinne on aina soitettava, ennen vastaanotolle tuloa.
Linkki Tornion terveyskeskuksen sivuille.

Suun terveys

Suun terveystarkastuksissa ja terveysneuvonnassa painottuu varhainen erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja viiveetön tuen järjestäminen lasta odottavan perheen, alle kouluikäisen lapsen, oppilaan ja opiskelijan kohdalla. Terveyskeskuksessa annettu suun ja hampaiden hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille mukaan luettuna erikoisalakohtaiset tutkimukset ja hoito. Määräaikaistarkastukset ovat suun terveydentilan ja sen kehittymisen seuraamisen ja edistämisen perusta. Määräaikaistarkastusten lisäksi asiakkaalla voi olla yksilöllisesti määriteltyjä tarkastuksia.
Linkki Tornion suun terveyden sivuille.

Suun terveyden edistämisen ohjeita:
Odottavat perheet
0-2 -vuotiaat
2-4 -vuotiaat
5-7 -vuotiaat
1.-2. luokkalaiset
3.-5. luokkalaiset
8. luokkalaiset
Aikuiset
Isovanhemmat

Mehiläinen Länsi-Pohjan palvelut

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin palveluihin kuuluvat Mehiläinen Länsi-Pohjan alueen väestölle tuottamat ihmisläheiset ja laadukkaat terveydenhuoltopalvelut. Erikoissairaanhoitoon tarvitsee lähetteen perusterveydenhuollosta. Länsi-Pohjan keskussairaalassa palvellaan mm. seuraavissa yksiköissä: akuuttiklinikka- ja kiirevastaanotot, äitiyspoliklinikka sekä lastenklinikka.
Linkki Mehiläinen Länsi-Pohjan sivuille.

Mielenterveyspalvelut

Ihmisen elämäntilanteet ja kokemukset muuttuvat, mikä vaikuttaa yksilön henkisiin voimavaroihin. Yksilön hyvinvoinnin perustana on hyvä mielenterveys. Se vahvistaa kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja auttaa sietämään ajoittaista ahdistusta sekä elämään väistämättä kuuluvia vaikeita asioita. Tilapäinen mielenterveyden kuormittuminen ja henkinen pahoinvointi on normaalia erilaisissa elämänvaiheissa, jolloin henkilön mieliala, tunteet, ajatukset tai käytös haittaavat toimintakykyä tai ihmissuhteita tai aiheuttavat kärsimystä. Tärkeää on kertoa voinnistasi jollekin läheiselle, esimerkiksi ystävälle tai terveydenhoitajalle ja hakea tukea ja apua tilanteeseen.

Lasten mielenterveysongelmista voi kertoa esimerkiksi muuttunut käytös, sulkeutuneisuus tai käyttäytymishäiriöt. On tärkeää, että näihin ongelmiin puututaan varhain. Lastenpsykiatrisessa hoidossa huomioidaan aina yksilöllisesti lapsi ja perhe sekä lähiympäristö. Hoito on usein pitkäaikaista erilaisine hoitomuotoineen. Hoidon keskeinen tavoite on auttaa lasta löytämään parempia keinoja ilmaista tunteitaan ja toimia haastavissa tilanteissa sekä lisätä ympäristön aikuisten kykyä ymmärtää lapsen oireilun taustaa.

Linkki mielenterveyspalveluiden sivuille.

Sähköiset palvelut

Digiklinikalla saa nopeasti apua terveyteen liittyviin asioihin ympäri vuorokauden ympäri vuoden ilman erillistä ajanvarausta. Digiklinikan etävastaanotolla voi lähettää hoitajalle tai lääkärille kysymyksen sekä tarvittaessa kuvia. Digiklinikalle voi olla yhteydessä missä tahansa terveyteen liittyvässä asiassa. Yleisimmät yhteydenotot liittyvät lieviin ylähengitystieinfektioihin, lieviin virtsatietulehduksiin ja vatsasuolikanavantulehduksiin, ihottumiin ja ihomuutoksiin, allergiaoireisiin, silmätulehdusoireisiin, akuuttiin selkäkipuun sekä reseptien uusintaan ja samalle lääkärille kontrollikäyntiin.
Linkki digiklinikalle.

Omakanta on palvelu, jossa voit tarkastella omia terveystietojasi, kun tietosi on tallennettu Potilastiedon arkistoon ja reseptejäsi, kun sinulle on määrätty lääkkeitä sähköisesti. Omakannassa voit myös pyytää reseptin uusimista, hallita omien terveystietojesi luovutukseen liittyviä suostumuksia ja kieltoja sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.
Linkki Omakantaan.

Kaikkiin laboratorio Nordlab:n näytteenottopisteisiin tarvitaan aina lähete. Ajan voit varata sähköisesti tai puhelimitse mikäli sähköinen ajanvaraus ei jostain syystä onnistu.
Linkki laboratorion ajanvaraukseen.

Omavointi on digitaalinen asiointipalvelu, joka välittää sairauteesi ja vointiisi liittyvää tietoa sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle. Palvelun kautta myös näet sinulle aktivoituja hoitoosi liittyviä kysymyksiä. Näihin kysymyksiin vastaamalla välität arvokasta tietoa sinua hoitavalle henkilökunnalle ja vaikutat hoidon vaikuttavuuden ja laadun arviointiin sekä hoitojen kehittämiseen ja parantamiseen.
Linkki Mehiläinen Länsi-Pohjan Omavointiin.

Suomi.fi -verkkopalvelusta löytyy tietoa eri elämäntilanteisiin ja saatavilla oleviin palveluihin sekä toimintaohjeita asioiden hoitamiseen. Tunnistautuneena Suomi.fi -palveluun voit viestiä viranomaisten kanssa, antaa ja pyytää valtuuksia sekä tarkistaa omat rekisteritietosi, voit esimerkiksi pyytää kopioita potilaskertomuksestasi tai potilaskertomuksesi lokitietoja.
Linkki Suomi.fi -verkkopalveluun.

Virtu.fi on Lapin virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Virtusta löydät kuntakohtaisesti kuntien tarjoamia sähköisiä palveluita.
Linkki Virtu.fi -sivuille.

Valtakunnallisia palveluja

Lastentalo.fi on osa Suomen yliopistosairaaloiden Terveyskylää. Sivuilta löydät tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta.
Linkki Lastentalon sivuille.

Mielenterveystalo.fi on julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin. Sivuilta löydät muun muassa omahoito-ohjelmia, nettiterapiaa sekä tietoa mistä saat tukea mielenterveyden haasteisiin.
Linkki Mielenterveystalon sivuille.

Suomen Mielenterveys ry:n MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Mieli.fi -sivuilta löytyy mm. koulutuksia ja materiaaleja sekä erilaisia mielenhyvinvoinnin harjoituksia.
Linkki MIELI.fi -sivuille.

Päihdelinkki-verkkopalvelusta löydät tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista. Sivuilta löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Päihdelinkki-verkkopalvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille riippuvuustiedosta kiinnostuneille sekä myös ammattilaisille ja opiskelijoille.
Linkki Päihdelinkki-verkkopalveluun.

Päihde- tai rahapeliongelma koskettaa monien elämää tavalla tai toisella, vaikka itsellä ei näitä ongelmia olisikaan. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ehkäisee alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvien ongelmien lisäksi pelaamisesta syntyviä haittoja. Sivuilta löydät toimintaa ja palveluja lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä opiskelijoille, työikäisille ja ikääntyneille sekä maksuttoman 24/7 auki olevan päihdeneuvontapuhelimen.
Linkki EHYT ry:n sivuille.

Suomen Punaisen Ristin sivuilta löydät kattavasti ensiapuohjeita erilaisiin tilanteisiin.
Linkki Suomen Punaisen Ristin sivuille.

Myrkytystietokeskus on avoinna 24/7 maksuttomassa numerossa 0800147111 sekä normaalihintaisessa numerossa 09471977. Myrkytystietokeskus vastaa äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin sekä asiakkaille että terveydenhuollon ammattilaisille.
Linkki Myrkytystietokeskuksen sivuille.