Eu­ro­par­la­ment­ti­vaa­lit 2024

Ää­nes­tä­mäl­lä vaikutat siihen, ketkä edustavat Suomea Euroopan par­la­men­tis­sa seuraavat viisi vuotta.

EU-vaalit 2024

Suomessa järjestetään seuraavat EU-vaalit eli europarlamenttivaalit kesäkuussa 2024. Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä edustavat Suomea Euroopan parlamentissa seuraavat viisi vuotta.

EU-vaalit toimitetaan yhtä aikaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 

Euroopan parlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä, jotka edustavat Euroopan unionin kansalaisia unionin tasolla. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä. Valituksi tultuaan parlamentin jäsenet yleensä liittyvät johonkin Euroopan laajuiseen poliittiseen ryhmään.

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Suomalaiset ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa, joten voit äänestää heistä ketä tahansa. Tiedot ehdokkaista löytyvät vaalien tieto-ja tulospalvelusta.

Lue lisää EU-vaaleista ja äänestämisestä usein kysytyistä kysymyksistä.

Vuoden 2024 EU-vaalien aikataulu

 • Vaalipäivä sunnuntai 9.6.2024
 • En­nak­ko­ää­nes­tys Suomessa 29.5.–4.6.2024 
 • En­nak­ko­ää­nes­tys ulkomailla 29.5.–1.6.2024
Kuka saa äänestää?

EU-vaaleissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella tai Suomessa asuvalla ja äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneella EU-kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024. Jos sinulla on oikeus äänestää, sinulle lähetetään äänioikeusilmoitus. Äänioikeusilmoitus lähetetään joko postitse tai sähköisesti Suomi.fi-palveluun äänioikeutetun oman ilmoituksen mukaan.

Äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Ota mukaasi äänestyspaikalle poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Vaaliavustaja

Voit ottaa mukaasi äänestyspaikalle oman vaaliavustajan, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Oma vaaliavustaja ei kuitenkaan voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Jos sinulla ei ole omaa avustajaa, äänestyspaikalla on erityinen vaaliavustaja.

Ennakkoäänestys laitoksessa

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä, voi hän äänestää ennakolta vaalitoimikunnan järjestämässä vaalitoimituksessa.

Vaalitoimikunta julkaisee laitoksessa (terveyskeskus, Suensaaren palvelukeskus, Koivukoti, Saarenvire, hoivakoti Attendo Tuulikki, hoivakoti Attendo Mittumaari, Karungin palvelukoti, hoivakoti Attendo Suvisaari, Pihlajakoti, senioritalo Hopeahovi ja Ruskakoti) äänestämisestä erillisen ilmoituksen.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon sisältyvänä aikana 29.5.–4.6.2024.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16.  Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Keskusvaalilautakunta on lähettänyt ilmoittautumislomakkeen sellaisille äänestäjille, jotka 2024 presidentinvaalissa äänestivät kotonaan.

Keskusvaalilautakunnan osoite on: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio ja ilmoittautumisia otetaan vastaan puhelimitse 040 501 3283, sähköposti kirsi.maenalanen@tornio.fi

Lisätietoa kotiäänestyksestä (sis. kotiäänestyksen ilmoittautumislomake)

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Torniossa voi äänestää ennakkoon Rajalla På Gränsen -kauppakeskuksessa ja äänestysbussissa.

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5.–4.6.2024.

En­nak­ko­ää­nes­tys Rajalla-kaup­pa­kes­kuk­ses­sa

Os. Länsiranta 10, 95400 TORNIO

29.-31.5.2024 klo 9-19
1.6.2024 klo 10-18
2.6.2024 klo 11-18
3.–4.6.2024 klo 9-20

En­nak­ko­ää­nes­tys ää­nes­tys­bus­sis­sa

Keskiviikko 29.5.2024
 • Korpikylä, ent. Juntin kauppa, Jo­ki­var­ren­tie 3626, klo 10-11
 • Palovaara, ent. Palovaaran koulu, Pa­lo­vaa­ran­tie 928, klo 11.30-12.15
 • Aapajärvi, Aapajärven ja Palovaaran tien risteys (Itäpää), Aa­pa­jär­ven­tie 1078, klo 12.45-13.15
 • Aapajärvi, ent. Aapajärven koulu, Aa­pa­jär­ven­tie 685, klo 13.30-14
 • Karunki, K-Market Ruoka-Aitta, Jo­ki­var­ren­tie 2473, klo 15-17
 • Aapajoki, Aapajoen Kylätalo, Aapajoentie 350, klo 17.30-18.30
 • Kukkola, Kalaliike Haavi, Jo­ki­var­ren­tie 1677, klo 19-20
Torstai 30.5.2024
 • Vojakkala, K-Market Timpantori, Jo­ki­var­ren­tie 810, klo 10-11.30
 • Yliliakka, Paak­ko­lan­tien ja Äi­jä­huh­dan­tien risteys, Äi­jä­huh­dan­tie 1, klo 12-13.30
 • Kantojärvi, Kantojärven Kylätalo, Kan­to­jär­ven­tie 105, klo 14-14.45
 • Sattajärvi, Sattajärven Kylätalo, Sih­tuu­nan­tie 795,  klo 15.45-16.45
 • Arpela, Seu­ra­kun­ta­ko­ti, Keskustie 20, klo 17.15-20
Perjantai 31.5.2024
 • Liakka, ent. Liakan koulu, Liakantie 444, klo 10-11
 • Lautamaa, Honkapirtti, Lau­ta­maan­tie 1243, klo 12-13.30
 • Ruottala, Herajärven piha, Ruot­ta­lan­tie 90, klo 14-15
 • Kiviranta, Liikekeskus, Isopalontie 11, klo 16-20
Lauantai 1.6.2024
 • Kaakamo, ent. Tornion OP:n liikekeskus, Vanha Alapääntie 1, klo 11-12.30
 • Kaakamo, Kaakamon Napakymppi, Lai­va­nie­men­tie 815, klo 13-14
 • Kyläjoki, Kyläjoen koulu, Lai­va­nie­men­tie 36, klo 14.30-16
Sunnuntai 2.6.2024
 • Luotomäki, Tokmanni, Teol­li­suus­ka­tu 14, klo 11-16
Maanantai 3.6.2024
 • Puuluoto, Puuluodon ur­hei­lu­kes­kus, Ruo­na­jär­ven­tie 172, klo 10-11
 • Kokkokangas, K-Market Kirsikka, Holmantie 2, klo 12-14.30
 • Luotomäki, Kamux Tornio, Kemintie 54, klo 15-20
Tiistai 4.6.2024
 • Suensaari / Linja-autopysäkki, Kauppakatu 35, klo 11-13
 • Torppi, Prisma Tornio, Oikokatu 1, klo 13.30-17
Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Äänestysalueet ja -paikat Torniossa ovat seuraavat:

Suensaari, Rajalla -kaup­pa­kes­kus, Länsiranta 10
Pudas, Putaan koulu,  Han­nu­lan­ka­tu 7
Kokkokangas, Kok­ko­kan­kaan koulu, Holmantie 21
Kiviranta, Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
Raumo, Raumon koulu, Raumontie 100
Kaakamo, Kaakamon koulu, Lai­va­nie­men­tie 1079
Vojakkala, Vojakkalan nuo­ri­so­seu­ran talo, Ora­vai­sen­saa­ren­tie 16
Arpela, Arpelan koulu, Arpelantie 200
Karunki, Karungin koulu, Jo­ki­var­ren­tie 2369

Sivun lähteet: Tornion kaupunki ja vaalit.fi-sivusto.