Tasavallan presidentinvaali 2018

Ensimmäinen vaali

 • vaalipäivä sunnuntai 28.1.2018
 • ennakkoäänestys kotimaassa 17.–23.1.2018
 • ennakkoäänestys ulkomailla 17.–20.1.2018
 • ensimmäisen vaalin tulokset oikeusministeriön sivulta

Mahdollinen toinen vaali

 • vaalipäivä sunnuntai 11.2.2018
 • ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.–6.2.2018
 • ennakkoäänestys ulkomailla 31.1.–3.2.2018

Äänioikeus presidentinvaaleissa

Vuoden 2018 presidentinvaaleissa äänioikeutettu on jokainen asuinpaikastaan riippumatta Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 28.1.2000 ja sitä aiemmin syntyneet Suomen kansalaiset.

Ennakkoäänestys Torniossa

Tarkemmat tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja -ajoista

Vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain

Huom! Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä sunnuntaina 28.1. klo 9–20.

001 Suensaari, kaupungintalo, Suensaarenkatu 4
002 Pudas, Hannulan koulu, Viidankatu 27 A
003 Kokkokangas, Kokkokankaan koulu, Holmantie 21
004 Kiviranta, Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
005 Raumo, Raumon koulu, Raumontie 100
006 Kaakamo, Kaakamon koulu, Laivaniementie 1079
007 Vojakkala, Vojakkalan NS-talo, Oravaisensaarentie 16
008 Arpela, Arpelan koulu, Arpelantie 200
009 Karunki, Karungin koulu,  Jokivarrentie 2369

Ennakkoäänestyspaikat sosiaalihuollon toimintayksiköissä

Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3. kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

Tornion kaupungin alueella ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat sairaalat ja ympärivuorokautista hoitoa antavat laitokset:

 1. Tornion terveyskeskus (Suensaari)
 2. Keroputaan sairaala (Kiviranta)
 3. Suensaaren palvelukeskus (Suensaari)
 4. Saarenvire (Suensaari)
 5. Koivukoti (Suensaari)
 6. Palvelukoti Mikeva (Suensaari)
 7. Karungin palvelukoti (Karunki)
 8. Palvelukoti Iltatähti ja Attendo Suvisaari hoivakoti (Suensaari)
 9. Pihlajakoti (Suensaari)
 10. pienkoti Rauhala (Arpela).

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta em. paikoissa vastaa kaupunginhallituksen asettama ja nimeämä vaalitoimikunta. Presidentinvaalien ennakkoäänestys toimitetaan 17.–23.1.

Kotiäänestys vuoden 2018 presidentivaalissa

Oikeus kotiäänestykseen

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestysaika

Kotiäänestys toimitetaan 17.–23.1. kello 9.00–20.00 välisenä aikana. Mahdollisessa toisessa vaalissa kotiäänestys toimitetaan vastaavasti 31.1.–6.2.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1. ennen kello 16.00. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1. ennen kello 16.00. Mikäli henkilö on kuitenkin ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita. Mikäli ilmoitus saapuu keskusvaalilautakunnalle ensimmäistä vaalia koskevan määräajan jälkeen, mutta ennen toista vaalia koskevaa määräaikaa, sitä pidetään, ellei muuta ilmene, ilmoittautumisena toisen vaalin kotiäänestykseen.  Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Keskusvaalilautakunta on lähettänyt ilmoittautumislomakkeen sellaisille äänestäjille, jotka vuoden 2017 kuntavaaleissa äänestivät kotonaan.

Keskusvaalilautakunnan osoite on: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio ja ilmoittautumisia otetaan vastaan puhelimitse 040 501 3283, sähköposti seija.kuure@tornio.fi.

Sivun alkuun