Tornion matkailun Master Plan

Tornion matkailun Master Plan -hankkeen (2018–2019) tavoitteena oli laatia Torniolle matkailualan kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään kaupungin matkailualan kehittämisen kannalta konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet. Tärkeää oli myös sitouttaa keskeiset toimijat mukaan kehittämistyöhön.

Hankkeen toimenpiteitä olivat:

  1. Lähtötietojen kokoaminen
  2. Tornion matkailun nykytila-analyysin tekeminen
  3. Aluekäyttösuunnitelman laatiminen matkailuelinkeinon tarpeisiin
  4. Matkailun toiminnallisten sisältöjen määrittely ja tuotekehitys
  5. Matkailunkehittämisen organisointi ja alueen toimijoiden sitouttaminen yhteistyöhön
  6. Markkinoinnin sisältöjen ja kohderyhmien määritteleminen
  7. Saavutettavuuden parantaminen
  8. Matkailun osaamistarpeiden ja työvoiman saatavuuden kartoittaminen

Master Plan-hankkeessa toteutettiin neljä erillistä kyselyä: asukkaat, matkailijat, matkailuyritykset ja matkanjärjestäjät pääsivät kukin vastaamaan omaansa. Hankkeen aikana järjestettiin viisi teemakohtaista työpajaa, noin 20 matkailualan yritysten haastattelua ja yksi benchmarking-matka. Kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen pohjalta laadittiin Tornion matkailun kehitystoimintaa ohjaava, yrittäjä- ja liiketoimintalähtöinen matkailun Master Plan, joka suuntaa kehittämistyötä, maankäytön suunnittelua ja investointeja.

Hankkeen kautta Tornion matkailullisiksi kärkikohteiksi valittiin Kukkolankoski, Tornion ja Haaparannan kaupunkikeskustat, Cape East–Toranda -alue sekä saaristo. Matkailun kärkiteemat puolestaan ovat vesistö- ja luontomatkailu, rajat ylittävät kokemukset, teemalliset matkailureitit ja -kohteet sekä kulttuuri ja perinteet. Matkailijatyypeistä tärkeimmiksi valikoituivat aitouden etsijät, luontonautiskelijat ja aktiiviset seikkailijat. Master Plan-projektin päätulos on se, että Tornio ja Haaparanta muodostavat yhdessä yhden käyntikohteen kahdessa maassa. Täällä saa yhden kohteen hinnalla tuplaten kaikkea: kaksi valtiota, valtiomuotoa, aikaa, valuuttaa, kieltä, kulttuuria sekä peräti kansallispuistoa!

Sivun alkuun