An­ti­ra­sis­ti­nen strategia

Aineen taidemuseon tavoitteena on olla turvallinen ja kaikille avoin taidemuseo. Kannamme vastuuta mo­ni­nai­suu­den, yh­den­ver­tai­suu­den ja an­ti­ra­sis­min edis­tä­mi­ses­sä.

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Aineen taidemuseo » Tule meille » Antirasistinen strategia

An­ti­ra­sis­ti­nen strategia

Aineen taidemuseon tavoitteena on olla turvallinen ja kaikille avoin taidemuseo. Kannamme vastuuta moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja antirasismin edistämisessä. Tätä edistääksemme olemme laatineet Aineen taidemuseon antirasistisen strategian kehittämään nykyisiä toimintatapojamme ja toimintakulttuuriamme. Strategian tavoitteena on tunnistaa rasistiset ja syrjivät käytänteet ja ottaa rakenteellisen syrjinnän vastaiset toimet osaksi Aineen taidemuseon toimintaa.

Otamme huomioon inklusiivisuuden ja tuemme kaikin tavoin sen toteutumista.
Otamme vastuun työstämme.
Ymmärrämme, että teemme virheitä. Olemme avoimia arvostelulle ja kehitämme osaamistamme.

Inklusii­vi­suus ja tur­val­li­sem­pi tila

Aineen taidemuseossa on yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuusvastaavamme on museonjohtaja Virpi Kanniainen.

Aineen taidemuseon henkilökunta on saanut syrjinnän vastaista koulutusta vuosittain vuodesta 2017 alkaen. Budjetoimme koulutukseen varoja.
Organisoimme vuosittain moninaisuuskoulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille antirasistisesta työstä kiinnostuneille.

Museomme jakaa turvallisemman tilan periaatteet yhdessä Tornionlaakson museon ja Tornion kirjaston kanssa. Periaatteet löytyvät verkkosivuiltamme ja tiloistamme.

Es­teet­tö­myys ja saa­vu­tet­ta­vuus

Aineen taidemuseossa on laadittu saavutettavuussuunnitelma vuonna 2001.
Aineen taidemuseo tekee yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa ja vastaanottaa kehitysehdotuksia taidemuseon tilojen ja toimintojen saavutettavuuden edistämäiseksi.

Vuonna 2023 toteutetussa remontissa lisättiin tilojen esteettömyyttä. Tilojen esteettömyydestä kerrotaan museon verkkosivuilla.

Aineen taidemuseossa on käytössä Kaikukortti ja ilmainen sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 15-18. Taidemuseossa järjestettävät kaikille avoimet tapahtumat ovat pääosin maksuttomia. Toiminnassa ja palveluissa huomioidaan psyykkinen ja sosiaalinen esteettömyys.

Yleisötyön strategia

Aineen taidemuseo haluaa olla taidemuseo kaikille.

Aineen taidemuseossa on kokoelmapoliittinen ja museopedagoginen ohjelma sekä saavutettavuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
Museon toimintaa ohjaavat Tornion kaupungin strategia, tavoitteet ja toimenpiteet.

Aineen taidemuseolle sen yleisötyö on näyttelyiden rinnalla tärkein toiminnan muoto.
Koko henkilökunta on vastuussa yleisötyön saavutettavuuden onnistumisesta.
Henkilöstöä koulutetaan vuosittain yleisötyön osaamiseen.
Museossamme tehdään yhteistyötä monenlaisten ryhmien, kuten vammaisten, maahanmuuttajien ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kanssa.
Aineen taidemuseo on kiinnostunut kehittämään yleisötyötään niiden ryhmien kanssa, jotka eivät käy Aineen taidemuseossa.

Viestintä ja lä­pi­nä­ky­vyys

Aineen taidemuseon tavoite on, että sen viestintä on läpinäkyvää ja toteutuu yhdenvertaisesti. Tiedostamme, että viestintämme on monin tavoin poissulkevaa.
Kehitämme osaamistamme inklusiivisemman viestinnän toteuttamiseksi kouluttautumalla ja varaamalla siihen resursseja.

Kokoelmat ja näyttelyt

Kokoelmat ovat toimintamme perusta.
Museomme kokoelmien kartutuksesta vastaa museon henkilöstöstä koostuva työryhmä. Kokoelman kartutuksessa pyritään huomioimaan yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus.
Kokoelmien sekä näyttelyiden kautta Aineen taidemuseolla on mahdollisuus tarkastella etuoikeutettua valkoisuutta.
Näyttelyohjelman suunnittelee museon henkilöstö. Siinä pyritään huomioimaan yhdenvertaisuus.
Aineen taidemuseo sitoutuu valitsemaansa näyttelyohjelmaan.

Museon rahoitus

Aineen taidemuseo on osa Tornion kaupunkiorganisaatiota. Taidemuseon toimintabudjetin määrittelee vuosittaisessa talousarviossaan Tornion kaupunki.
Tämän lisäksi museo rahoittaa toimintaansa hankerahoituksella. Saatu avustus julkistetaan ja sen käyttötarkoitus tuodaan esiin. Avustuksen käytöstä myös tiedotetaan hankkeen aikana.

Rekrytointi

Tavoitteenamme on, että Aineen taidemuseo on paikka, jossa moninaisuus on voimavara.
Uusissa rekrytoinneissa ja projekteissa huomioimme mahdollisuuden positiiviseen erityiskohteluun.
Projektirahoitusta varataan vähemmistöön kuuluvan palkkaamiseen.

Aineen taidemuseon tur­val­li­sem­man tilan periaatteet

Arvostus

Olemme kaikki erilaisia. Jokainen on arvokas. Kohtele muita kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan.

Yh­den­ver­tai­suus

Kaikilla on yhdenvertainen oikeus olla Aineen taidemuseossa.
Ketään ei tule syrjiä. Rasismia ei hyväksytä.

Osallisuus ja ys­tä­väl­li­syys

Aineen taidemuseossa on tilaa kaikille. Pidetään yhdessä huolta, että jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi. Ole ystävällinen kaikille. Ota muut huomioon. Tarjoa apua.

Lupaus

Henkilökuntamme on täällä sinua varten. Kerro meille, jos jokin herättää huolta, jotta osaamme puuttua.