Antirasistinen strategia

Aineen taidemuseon tavoitteena on olla turvallinen ja kaikille avoin taidemuseo. Kannamme vastuuta moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja antirasismin edistämisessä. Tätä edistääksemme olemme laatineet Aineen taidemuseon antirasistisen strategian kehittämään nykyisiä toimintatapojamme ja toimintakulttuuriamme. Strategian tavoitteena on tunnistaa rasistiset ja syrjivät käytänteet ja ottaa rakenteellisen syrjinnän vastaiset toimet osaksi Aineen taidemuseon toimintaa.

Otamme huomioon inklusiivisuuden ja tuemme kaikin tavoin sen toteutumista.
Otamme vastuun työstämme ja ymmärrämme, että teemme virheitä.
Olemme avoimia arvostelulle ja kehitämme osaamistamme.

Inklusiivisuus ja turvallisempi tila

Aineen taidemuseossa on yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuusvastaavamme on museonjohtaja Virpi Kanniainen.

Aineen taidemuseon henkilökunta on saanut syrjinnän vastaista koulutusta vuosittain vuodesta 2017 alkaen. Budjetoimme koulutukseen varoja. Organisoimme vuosittain moninaisuuskoulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille Tornion kaupungissa.

Museomme jakaa turvallisemman tilan periaatteet yhdessä Tornion kirjaston kanssa. Periaatteet löytyvät verkkosivuiltamme.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Aineen taidemuseossa on laadittu saavutettavuussuunnitelma vuonna 2001. Aineen taidemuseo tekee yhteistyötä 3. sektorin toimijoiden kanssa ja vastaanottaa kehitysehdotuksia taidemuseon tilojen ja toimintojen saavutettavuuden edistämäiseksi viemällä esitykset Tornion kaupungin tietoon. Tilojen esteettömyydestä kerrotaan museon verkkosivuilla.

Aineen taidemuseossa on käytössä Kaikukortti ja ilmainen sisäänpääsy keskiviikkoisin. Taidemuseossa järjestettävät kaikille avoimet tapahtumat ovat pääosin maksuttomia.

Yleisötyön strategia

Aineen taidemuseossa on kokoelmapoliittinen ja museopedagoginen ohjelma sekä saavutettavuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Lisäksi Tornion kaupungin strategia, tavoitteet ja toimenpiteet vaikuttavat museon toiminnan suuntaan.

Yleisötyö ja yleisöjen lähestyminen

Aineen taidemuseolle sen yleisötyö on näyttelyiden rinnalla tärkein toiminnan muoto. Koko henkilökunta on vastuussa yleisötyön saavutettavuuden onnistumisesta. Henkilöstöä koulutetaan vuosittain yleisötyön osaamiseen.

Museossamme tehdään yhteistyötä erityisryhmien, kuten vammaisten, erityiskoulujen, maahanmuuttajien ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kanssa. Useat, esimerkiksi etniset vähemmistöt, eivät käy Aineen taidemuseossa. Aineen taidemuseo on kiinnostunut kehittämään yleisötyötään näiden ryhmien tavoittamiseksi, yhteistyössä heidän kanssaan.

Viestintä ja läpinäkyvyys

Aineen taidemuseon tavoite on, että sen viestintä on läpinäkyvää ja toteutuu yhdenvertaisesti. Tiedostamme, että viestintämme on monin tavoin poissulkevaa. Kehitämme osaamistamme inklusiivisemman viestinnän toteuttamiseksi kouluttautumalla ja varaamalla siihen resursseja.

Kokoelmat, representaatio ja sisällöt

Museomme kokoelmien kartutuksesta vastaa museon henkilöstöstä koostuva työryhmä. Kokoelman kartutuksessa huomioidaan yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus. Kokoelmiensa sekä näyttelyidensä kautta Aineen taidemuseolla on myös mahdollisuus tuoda tarkasteltavaksi etuoikeutettu valkoisuus.

Näyttelyohjelman suunnittelee museon henkilöstö ja siinä otetaan huomioon yhdenvertaisuuden näkökulma. Aineen taidemuseo sitoutuu valitsemansa näyttely- ja yleisötyöohjelman mukaiseen toimintaan.

Museon rahoitus

Aineen taidemuseo on Tornion kaupungin alainen organisaatio, jonka toimintabudjetin määrää kaupunki. Tämän lisäksi museo rahoittaa toimintaansa hankerahoituksella. Saatu avustus julkistetaan ja sen käyttötarkoitus tuodaan esiin. Sen käytöstä myös tiedotetaan hankkeen aikana.

Rekrytointi

Tavoitteenamme on, että Aineen taidemuseo on paikka, jossa moninaisuus on voimavara. Uusissa rekrytoinneissa ja projekteissa viemme Aineen taidemuseon johtokunnalle tiedoksi toiveemme positiivisesta erityiskohtelusta. Projektirahoitusta varataan vähemmistöön kuuluvan palkkaamiseen.

Sivun alkuun