Tornion Arboretum

Tornion Arboretum-puisto on ilmainen nähtävyys kaikille puutarhasta kiin­nos­tu­neil­le, sekä tarjoaa kauniit puitteet mo­nen­lai­sil­le ta­pah­tu­mil­le.

Tornion Arboretum

Puisto tarjoaa mahdollisuuden tarkkailla erilaisia kasveja pohjoisissa olosuhteissa. Puistossa on noin 200 puuta ja pensasta sekä melkein saman verran ruohovartisia kasveja. Arboretum on jaettu useisiin osiin, joita ovat muun muassa yrttitarha, ruusutarha, havupuumetsä sekä kivikkotarha. Alueella on myös lasten leikkipuisto.

Alue sopii esimerkiksi lasten tapahtumiin, piknikeihin ja pienimuotoisiin konsertteihin. Puistossa on esimerkiksi järjestetty puistopiknik, jossa oli muun muassa poniratsastusta ja lasten konsertti.

Eri­tyis­huo­miot

 • Alueella ei ole pai­no­ra­joi­tus­ta mutta raskaita ajoneuvoja käy­tet­täes­sä on huomioitava, ettei nurmeen/kul­ku­väy­liin tule painaumia/kuoppia.
 • Puisto on aina auki, hen­ki­lö­kun­ta tarjoaa ilmaisia kierroksia kesäisin työaikana.
 • Alueelle saattaa koitua ajoittaista meluhaittaa lii­ken­tees­tä.
 • Alueella on lasten leik­ki­puis­to.

Pinta-ala, pinnat, materiaalit

 • Alueen koko on noin 3,5 hehtaaria.
 • Arboretum on pääosin nur­mi­kent­tää, kulkuväylät kivituhkaa, aukio si­sään­tu­los­sa kiveystä
 • Alueella on istuimia sekä pöytä-penk­kiyh­dis­tel­miä, lisää pöytiä saa pyy­det­täes­sä

Säh­kö­pis­teet

Vesipisteet, viemäröinti

 • Tornion kaupungin puu­tar­ha­puo­lel­la on sei­nä­ve­si­pos­ti puiston alueella.

Te­leyh­tey­det

 • Alueella ei ole valmista tekniikkaa.

Sa­ni­teet­ti­ti­lat

 • Arboretumin si­sään­käyn­nin huol­to­ra­ken­nuk­ses­sa on yksi inva-WC.

Pysäköinti, kul­ku­yh­tey­det

 • Arboretumin yhteydessä on park­ki­paik­ka noin 20 autolle.
 • Puisto sijaitsee noin 3,5 km Tornion keskustasta.
 • Tornion kau­pun­ki­lin­ja kulkee Kromitietä pitkin.
 • Tornio-Haaparanta Matkakeskus noin 4,2 km
 • Tornion keskustan taksiasema noin 4 km
 • Kemin rau­ta­tie­a­se­ma noin 26 km
 • Kemi-Tornion lentoasema noin 20 km