Nordbergin Möljä ja Um­pi­tun­ne­lin rantalava

Nordbergin Möljä ja sen lä­hei­syy­des­sä sijaitseva ravintola Um­pi­tun­ne­lin rantalava toimivat idyllisenä ta­pah­tu­ma­paik­ka­na Tornionjoen äärellä.

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Kulttuuri » Tapahtumajärjestäjän opas » Tapahtumapaikat » Nordbergin Möljä ja Umpitunnelin rantalava

Nordbergin möljä ta­pah­tu­ma­paik­ka­na

Nordbergin Möljä sijaitsee Tornion keskustassa, Torniojoen rannalla. Idyllinen maisema ja laiturialue patsaineen sekä ravintola Umpitunnelin takana sijaitseva lava tarjoavat mahtavat puitteet esimerkiksi konserteille.

Eri­tyis­huo­miot

 • Nordbergin Möljälle ei saa ajaa raskailla ajo­neu­voil­la kuten rekka-autoilla.
  • Pa­ket­ti­au­toil­la ja pie­nois­kuor­ma-autoilla alueelle voi ajaa, mutta sitä tulee silti välttää.
 • Um­pi­tun­ne­lin rantalava on vuokraton, ja vapaassa käytössä silloin kun Ravintola Umpitunneli ei järjestä sillä omaa tapahtumaa. Lavan käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta voi tiedustella suoraan Um­pi­tun­ne­lil­ta:
  • Johanna Kemppainen Puh. 040 350 1061, info@umpitunneli.fi, umpitunneli.fi
  • Um­pi­tun­ne­lil­la on en­si­si­jai­nen käyt­tö­oi­keus lavaan
 • Möljälle ja ran­ta­la­val­le kantautuu jonkin verran liikenteen melua.

Pinta-ala, pinnat, materiaalit

 • Koko alueen pinta-ala on noin 3000 m2
 • Lai­tu­ria­lu­een pinnan materiaali on be­to­ni­sau­va­ki­veä.
 • Um­pi­tun­ne­lin rantalavan koko on noin 12 x 7 m
 • Um­pi­tun­ne­lin rantalavan edustan pinta-ala on noin 1400 m2
 • Rantalavan edustan pinta on nurmea.

Säh­kö­pis­teet

 • Nordbergin Möljän laitamilla on yksi sähkökaappi, Ap­tee­kin­puis­tos­sa myös yksi.
 • Möljän ja Ap­tee­kin­puis­ton alueen jakokaapit kartalla
 • Tornion Energialta on mahdollista saada säh­kö­kes­kuk­sia tapahtumaa varten.
  • Tarvittavat lisätiedot sähköstä saa suoraan Tornion Energialta.
  • Säh­kö­kaap­pien avaukset tulee pyytää Tornion Energialta.
 • Um­pi­tun­ne­lin lavalle voi tiedustella sähköä Um­pi­tun­ne­lil­ta tai Tornion Energialta.

Vesipisteet

 • Vesiposti sijaitsee Ap­tee­kin­puis­ton ja Möljän nurkassa.

Te­leyh­tey­det

 • Alueella ei ole te­le­lii­tän­tö­jä.

Pysäköinti, kul­ku­yh­tey­det

 • Möljän yhteydessä on ilmainen park­ki­paik­ka, osa paikoista on varattu ravintola Um­pi­tun­ne­lin asiakkaille. Kaup­pa­kes­kus Rajallan park­ki­hal­lis­sa on kahden tunnin ilmainen pysäköinti, tämän jälkeen hallipaikka maksaa 1€ per tunti. Kaup­pa­kes­kuk­sen takana on kiekollinen park­ki­paik­ka. Tornion keskustan kaduilla on ilmaisia ja kiekollisia park­ki­paik­ko­ja.
 • Tornion kau­pun­ki­lin­ja kulkee ympäri keskustaa.
 • Tornio-Haaparanta matkakeskus noin 450 m
 • Tornion Taksi noin 1,1 km
 • Kemin rau­ta­tie­a­se­ma noin 28,6 km
 • Kemi-Tornio lentoasema noin 24,2 km

Poh­ja­piir­rok­set Möljän ja Um­pi­tun­ne­lin rantalavan alueesta

Satellittikuva

Pohjapiirros