Seminaarin koulun auditorio

Tornion kaupungin keskustassa toimivalla Seminaarin koululla on hyvin varusteltu ja tilava auditorio esimerkiksi teatteri-, kokous- ja se­mi­naa­ri­käyt­töön.

Tilaisuudet Seminaarin koulun au­di­to­rios­sa

Auditoriossa on lava ja tilava nouseva katsomo. Tilassa on toiminut lyhyen aikaa mm. kiertävä elokuvateatteri. Tilan käyttöä voi tiedustella tilapalveluilta.

Eri­tyis­huo­miot

  • Jos auditorioon on odo­tet­ta­vis­sa paljon väkeä, on il­man­vaih­don tehostus kytkettävä päälle. Kytkin löytyy salin seinästä.

Säh­kö­pis­teet, valaistus

  • Au­di­to­rios­sa on koh­de­va­lais­tus lavalle, sekä him­men­net­tä­vä yleis­va­lais­tus.

Te­leyh­tey­det

  • Tornion kaupungin vieras-WiFi on käy­tet­tä­vis­sä koko ra­ken­nuk­ses­sa.

Sa­ni­teet­ti­ti­lat

  • Auditorion takatilan pu­ku­huo­neis­sa on WC-tilat, muita WC-tiloja löytyy ra­ken­nuk­ses­ta.

Kul­ku­yh­tey­det, pysäköinti

  • Lähin ilmainen pysäköinti on Kauppakadun hiek­ka­kent­tä, keskustan katujen varsilla on ilmaisia ja kiekollisia park­ki­paik­ko­ja. Rajalla kaup­pa­kes­kuk­sen park­ki­hal­lis­sa on kahden tunnin ilmainen pysäköinti, ilmaisen py­sä­köin­tia­jan jälkeen jokainen alkava tunti on 1 €.
  • Tornion kau­pun­ki­lin­ja kulkee ympäri Suensaaren keskustan, esimerkiksi Keskikatua pitkin.
  • Tornio-Haaparanta matkakeskus 1,6 km
  • Tornion keskustan taksiasema noin 1 km
  • Kemin rau­ta­tie­a­se­ma 28,6 km
  • Kemi-Tornio lentoasema 24,3 km