Kaap­pi­pöy­dät

Kaap­pi­pöy­dät

Kaappipöytä on vapaasti seisova monikulmainen pöytä, jonka jalkaosana on kaappi.

Kaappipöydälle on ominaista ulkoneva kansiosa sekä levenevä jalusta. Kansi on joko kiinteä tai irtonainen ja se on voitu kääntää toisinpäin leipomista varten. Sitä on käytetty myös ruokailu- ja pesupöytänä. Kannen ja kaapin välissä voi olla vetolaatikko. Kaappiosassa on säilytetty päivittäisessä käytössä tarvittavia tavaroita tai ruokaa. Tyypillisesti pöydissä on kaksi tai neljä ovea, joissa usein on peilikoristelu. Ootraaminen ja maalauskoristelu ovat yleisiä, joskus myös kaappiosan tausta ootrattiin. Tornionlaaksossa kaappipöytä jaetaan pöytälevyn muodon mukaan joko kuusi- tai kahdeksankulmaisiin. Kuusikulmaiset pöydät ovat olleet yleisempiä Tornionjoen alajuoksuilla ja kahdeksankulmaiset yläjuoksulla. Tornionlaaksolaisen kaappipöydän malli on vaihdellut tyylikausien mukaan ja se oli yleensä paikallisen puusepän tekemä.

Ala­tor­nio­lai­sen kuusi­kul­mai­sen kaap­pi­pöy­dän peilioviin on ko­ris­te­maa­lat­tu yk­sin­ker­tai­sia suu­ri­ko­koi­sia kukkia. Tässä kaap­pi­pöy­däs­sä on kolme ve­to­laa­tik­koa ja neljä avattavaa ovea.
Kuusi­kul­mai­nen kaappipöytä on vuodelta 1861. Kiertävät kukkakuviot koristavat ovipeilejä.

Takaisin