Tuolit

Tuolit

Tuoli on jaloilla seisova, yhden henkilön istuimeksi tarkoitettu huonekalu.

Tuolit olivat 1500-luvulla harvinaisia. Ensimmäinen maininta tuoleista Torniossa on vuodelta 1681. Paikallisten kauppiaiden yhteydet suuriin kaupunkeihin vaikuttivat tuolien yleistymiseen porvariston ja talonpoikien keskuudessa. 1700-luvun lopussa tuolin käyttö Tornionlaaksossa oli jo vakiintunut.

Renessanssituoli oli 1600-luvulla kaikkein suosituin tuolityyppi. Suomessa se oli käytössä 1900-luvulle asti. Suoralinjaiset ja jykevät muodot soveltuivat hyvin puuseppien taitoihin. Myöhemmin renessanssituoliin liitetään kunkin aikakauden vaikutteita ja tyylejä.

Tor­nio­lai­ses­sa ruskeaksi maalatussa re­nes­sans­si­tuo­lis­sa on ba­rok­ki­vai­kut­tei­ta ja sen jalat ovat muo­toon­sor­va­tut ja tu­ki­pie­na­sar­ja on kak­sin­ker­tai­nen. Ruskean maa­li­ker­rok­sen alla on kus­ta­vi­lais­tyy­lil­le ominainen harmahtava värikerros kul­tauk­si­neen. Tuoli on maalattu useaan kertaan ja siinä on useita vä­ri­ker­rok­sia mm. ruskea ja vihreä värikerros.
Tor­nio­lai­nen, ranskalais-englan­ti­lai­nen re­nes­sans­si­tuo­li eroaa hol­lan­ti­lai­ses­ta tu­ki­pie­na­sar­jas­sa, joka on yk­sin­ker­tai­nen. Tuolin etu-ja sivulaudat on profiloitu ja selkälautaa koristaa sy­dän­ku­vioin lä­vis­te­lei­kat­tu balusteri.
Ta­lon­poi­kais­tuo­leis­sa ba­rok­ki­piir­tei­tä esiintyi vain harvoin. Korkealla selustalla ja sel­kä­lau­dal­la va­rus­tet­tu­ja tuoleja löytyy ran­nik­ko­kau­pun­kien vai­ku­tusa­lu­eel­ta jonkin verran.
Tornion raa­ti­huo­neel­la käytettyjen tuolien veis­tos­ko­ris­te­lun aiheena on akan­tus­leh­ti­kie­mu­rat. Ba­rok­ki­piir­teet ilmenevät kor­kea­sel­käi­sis­sä tuoleissa esimerkiksi ko­ris­teel­li­si­na sorvauksina.

Tyylisuunnista uusklassismi ilmeni tuoleissa selkeärakenteisena ja niukkalinjaisena kustavilaisuutena sekä empire- ja biedermeiertyyleinä. Empire- ja biedermeiertuolit ovat Tornionlaaksossa suosittuja ja kehittyvät kustavilaistuolien pohjalta.

Uusklas­si­sen tuolin jalat ovat sorvatut sekä koristeltu pystyurin. Niitä yhdistää H-ris­tik­ko­tu­ki. Selkänojaa kiertää jatkuva kahdeksikko-or­na­ment­ti­ne­li­kul­mai­ses­sa sel­kä­no­jas­sa lyh­de­ai­hei­nen pys­ty­sä­leik­kö. Raidallinen is­tuin­pääl­li­nen on uusittu.

Takaisin