Etusivu » Ajankohtaista » Osallistuvan budjetoinnin äänestykseen etenee viisi kuntalaisten tekemää ehdotusta

Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tyk­seen etenee viisi kun­ta­lais­ten tekemää ehdotusta

Osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestyksen etenee viisi ehdotusta.

Osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia kerättiin kuntalaisilta syyskuussa 2023 otakantaa.fi-palvelussa. Ehdotuksia kertyi yhteensä 68. Kuntalaisäänestyksen etenevät ehdotukset erottuivat joukosta osallistuvan budjetoinnin kriteerit täyttävinä, konkreettisina toimenpiteinä, jotka tukevat toteutuessaan kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Kuntalaisäänestykseen etenevät ehdotukset perusteluineen ovat:

Kuntoiluvälineet Puuluodon urheilukeskuksen alueelle

Ulkokuntosalivälineiden hankkiminen eri puolille kaupunkia nousi ideahaussa esille kuudessa ehdotuksessa. Osallistuvan budjetoinnin asiantuntijatyöryhmän mukaan Puuluodon urheilupuisto on ahkerassa käytössä etenkin kesäaikana, ja kuntoiluvälineillä saataisiin monipuolisuutta liikkumiseen sekä lisää harrastajia alueelle.

Skeittikalusteita kaupungin keskustaan

Skeittiparkin perustamisesta keskustan alueelle tehtiin ideahaussa neljä ehdotusta. Ehdotuksia perusteltiin etenkin lasten ja nuorten liikkumisen ja harrastusten tukemisella. Osallistuvan budjetoinnin asiantuntijatyöryhmän mukaan osallistuvan budjetoinnin määräraha ei riitä skeittiparkin rakentamiseen, mutta summalla olisi mahdollista hankkia yksittäisiä skeittikalusteita. Skeittikalusteiden sijoittaminen keskeiselle paikalle kaupunkikeskustaan tukisi mielikuvia Torniosta liikkuvien nuorten kaupunkina.

Valaistu pulkkamäki Kokkokankaan koulun piha-alueelle

Ideahaussa ehdotettiin nykyisen hämärän ja osin turvattoman Kokkokankaan mäenlaskupaikan uudistamista. Osallistuvan budjetoinnin asiantuntijatyöryhmän mukaan mäenlaskupaikan valaistusta voisi parantaa ja myös muutamia puita raivata. Myös laskumäen hyvät pohjatyöt parantaisivat turvallisuutta ja mahdollistaisivat esimerkiksi lumilautailun harjoittelemisen.

Kuntoiluvälineet Kokkokankaan kuntoportaiden läheisyyteen

Kaksi ehdotusta ulkokuntoiluvälineiden hankkimiseksi kohdistui suoraan Kokkokankaalle. Osallistuvan budjetoinnin asiantuntijatyöryhmän mukaan alueen kaikenikäisillä kuntoilijoilla olisi ulkokuntoiluvälineiden myötä monipuolisemmat mahdollisuudet lihaskuntoharjoitteluun.

Koirapuisto Kokkokankaan-Kirkonmäen alueelle sekä lisää koiranjätösroskiksia

Osallistuvan budjetoinnin asiantuntijatyöryhmä yhtyy idean esittäjän perusteluihin: Koirapuisto toisi asuinalueelle iloa ja yhteisöllisyyttä ja parantaisi myös ympäristön siisteyttä. Koirapuistolle hyvä, keskeinen paikka olisi esimerkiksi pitserian takana oleva rämettynyt puistoalue.

Kun­ta­lai­sää­nes­tys jär­jes­te­tään helmikuussa otakantaa.fi:ssä

Kuntalaisäänestys jatkoon edenneiden ehdotusten välillä järjestetään helmikuussa 2024 otakantaa.fi-palvelussa ja siihen voivat osallistua kaikki torniolaiset.

Äänestystulos julkistetaan maaliskuussa 2024 ja voittajaehdotus toteutetaan vuoden 2024 aikana. Voittajaehdotuksen toteuttamiseen on varattu 20 000 euron suuruinen osallistuvan budjetoinnin määräraha.

Lue lisää

Osallistuva budjetointi Torniossa