Victorian maalaistori

                   

Victorian maalaistori -hanke

Toteuttaja: Tornion kaupunki
Tuen muoto: Yleishyödyllinen kehittämishanke
Rahoittajat: Leader Outokaira Tuottamhan ry
Toteutusaika: 1/2017–12/2019
Toteutusalue: Tornio
Kustannusarvio: 85 062,10 €, josta julkista tukea 80 %

Torniossa on järjestetty kevät- ja syysmarkkinoita jo usean sadan vuoden ajan, mihin myös osittain perustuu kaupungin tunnettuus keskeisenä kauppapaikkana. Markkinatoiminnan pitkistä perinteistä huolimatta kaupungista puuttuu edelleen pysyvä torikauppa.

Tornion ja Haaparannan yhteinen Victoriantori on maailmankin mittapuulla erikoisuus: tori joka sijaitsee yhtä aikaa kahdessa maassa. Tornion ja Haaparannan yhteinen sydän tarjoaa torikaupalle loistavan perustan, mutta tämä ei vielä ole riittänyt käynnistämään torielämää. Tästä syystä Tornion kaupunki on hakenut ja saanut tukea kahteen toritoimintaa kiihdyttävään hankkeeseen.

Victorian maalaistori -hankkeen avulla tarjotaan kylien pientuottajille pysyvä kansainvälinen kauppapaikka yhdeltä pohjoisen parhaalta myyntipaikalta. Hankkeen aikana laaditaan torikauppaa koskevat säännöt sekä käsikirja kauppiaiden avuksi. Lisäksi torimyyjille järjestetään hygienia- ja turvallisuuskoulutusta. Hankkeen avulla pyritään myös juurruttamaan toritoiminta perustamalla toriorganisaatio, joka jatkaa toimintaansa hankkeen päätyttyäkin. Hankkeen seurauksena Victoriantorin elinkeinotoiminta vilkastuu, minkä lisäksi torin merkitys eri-ikäisten ihmisten kohtauspaikkana ja matkailukohteena kasvaa.

Vic­to­rian­to­ri in­ves­toin­nit -hanke

Toteuttaja: Tornion kaupunki
Tuen muoto: Yleishyödyllinen investointihanke
Rahoittajat: Leader Outokaira Tuottamhan ry
Toteutusaika: 1/2017 – 12/2019
Toteutusalue: Tornio
Kustannusarvio: 17 520 €, josta julkista tukea 68,57 %

Victoriantori investoinnit -hankkeen avulla tuetaan torin toimintaedellytyksiä. Tämä hanke liittyy kiinteästi Victorian maalaistori -hankkeeseen ja siinä esitettyihin tavoitteisiin.

Hankerahoituksella hankitaan torille myyntipöydät, siianpaistokota tulisijoineen sekä muut toritoiminnan kannalta olennaiset elementit. Victoriantorin varaustoimintaa varten kehitetään sähköinen alusta, jossa asiakkaat ja kauppiaat voivat kommunikoida keskenään. Investointihankkeen tarkoitus on osaltaan ankkuroida toritoimintaa.