Hal­li­tus­ka­dun kävelykatu ja aukio

Keskeisellä paikalla sijaitseva Hal­li­tus­ka­dun kävelykatu muotoutuu mo­nen­lai­seen toimintaan, esimerkiksi mark­ki­noi­hin ja kon­sert­tei­hin.

Hal­li­tus­ka­tu ta­pah­tu­ma­paik­ka­na

Hallituskadun kävelykatu ja sen aukio tarjoavat mahdollisuuden erilaisten ulkoilmatapahtumien järjestämiseen. Alue soveltuu muun muassa markkinatapahtumiin sekä muihin isompiin tapahtumiin. Hallituskadulla on myös pieni lavakoroke esiintyjille.

Eri­tyis­huo­miot

 • Kadulla on su­la­na­pi­to­jär­jes­tel­mä Kaup­pa­kes­kuk­sen edestä Jää­kä­rin­ka­dul­le asti, katuun ei saa asentaa esimerkiksi kiinteitä telt­ta­ra­ken­tei­ta. Painoilla asennus on sallittua.
 • Kadun varrella on kiin­teis­tö­jä, joihin täytyy olla esteetön pääsy tapahtuman aikana.

Pinta-ala, pinnat, materiaalit

 • Pinta-ala 2500 m2 (kävelykadun alue Hal­li­tus­ka­dul­ta aina kaup­pa­kes­kuk­sen eteen)
 • La­va­ko­rok­keen koko noin 3,20 x 4,50 m
 • Kadun materiaali on gra­niit­ti­nop­pa­ki­veä ja be­to­ni­laa­toi­tus­ta.

Säh­kö­pis­teet

Vesipisteet

 • Ve­si­lii­tän­tä­mah­dol­li­suus kä­ve­ly­ka­dul­la sijaitsee laululavan alla.

Pysäköinti, kul­ku­yh­tey­det

 • Hal­li­tus­ka­dun lä­hei­syy­des­sä on iso kiekollinen park­ki­paik­ka. Kaup­pa­kes­kuk­ses­sa on parkkihalli, jossa kaksi ensimmäistä tuntia ilmaisia. Tämän jälkeen parkkihalli maksaa 1€ per tunti. Tornion keskustan kaduilla on kiekollisia ja ilmaisia park­ki­paik­ko­ja. Muun muassa kaup­pa­kes­kuk­sen takana sijaitsee kiekollinen park­ki­paik­ka.
 • Tornion kau­pun­ki­lin­ja kulkee keskustassa.
 • Tornion keskustan taksiasema noin 300 m
 • Tornio-Haaparanta Matkakeskus noin 750 m
 • Kemin rau­ta­tie­a­se­ma noin 27,7 km
 • Kemi-Tornio lentoasema noin 23,4 km