Raa­ti­huo­neen piha

His­to­rial­li­nen miljöö Tornion raa­ti­huo­nel­la luo uniikin tilan järjestää tapahtumaa.

Raatihuone ta­pah­tu­ma­paik­ka­na

Raatihuoneen idyllinen piha-alue Säipän talon kanssa on historiallinen miljöö, jossa pidetään esimerkiksi vuosittaiset Peräpohjolan markkinat. Tämä viihtyisä keidas keskellä kaupunkia soveltuu markkina- ja myyjäistapahtumiin kuin myös konsertteihin ja teatteriesityksiin.

Pinta-ala, pinnat, materiaalit

 • Alueen pinta-ala on noin 2500 m2
 • Alue on suurimmaksi osaksi nur­mi­kent­tää, Raa­ti­huo­neen park­ki­paik­ka on asfalttia.
 • Alue on suh­teel­li­sen puustoista ja pensaista. Nurmialue on hieman kalteva.

Säh­kö­pis­teet

 • Alueella on sähkötolppa.
 • Raa­ti­huo­neen alueen jakokaapit kartalla
 • Tornion Energialta on mahdollista saada säh­kö­kes­kuk­sia tapahtumaa varten.
  • Tarvittavat lisätiedot sähköstä saa suoraan Tornion Energialta.
  • Säh­kö­kaap­pien avaukset tulee pyytää Tornion Energialta.
 • Raa­ti­huo­neen kellarista saa sähköä.

Vesipisteet

 • Ve­si­pis­tei­tä ei ole.
 • Hanavettä saa Raa­ti­huo­neen si­sä­ti­lois­ta.

Te­leyh­tey­det

 • Alueella ei ole tekniikkaa.

Sa­ni­teet­ti­ti­lat

 • Raa­ti­huo­neel­la on WC-tilat, sekä keittiö.
  • Tilojen käyttöä pitää tiedustella ti­la­pal­ve­luil­ta.

Pysäköinti, kul­ku­yh­tey­det

 • Raa­ti­huo­neen park­ki­paik­ka on yk­si­tyi­ses­sä käytössä ja varattu. Tornion keskustasta löytyy kuitenkin kiekollisia ja ilmaisia park­ki­paik­ko­ja, esimerkiksi Hal­li­tus­ka­dul­la on kiekollisia park­ki­paik­ko­ja. Rajalla kaup­pa­kes­kuk­sen park­ki­hal­lis­sa on kahden tunnin ilmainen pysäköinti, tämän jälkeen hallipaikka maksaa 1€ per tunti. Kaup­pa­kes­kuk­sen takana on kiekollinen park­ki­paik­ka.
 • Tornion kau­pun­ki­lin­ja kulkee keskustassa, muun muassa Lukiokatua pitkin.
 • Tornion keskustan taksiasema noin 350 m
 • Tornio-Haaparanta matkakeskus noin 700 m
 • Kemin rau­ta­tie­a­se­ma noin 27,7 km
 • Kemi-Tornio lentoasema noin 22,7 km
Poh­ja­piir­rok­set

Raatihuone