Uusien tapahtumien ja ta­pah­tu­ma­si­säl­tö­jen pilotointi ja -testaus

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Talous ja strategia » Projektit ja hankkeet » Tapahtumien kehittäminen Torniossa » Uusien tapahtumien ja tapahtumasisältöjen pilotointi ja -testaus

Uusien tapahtumien ja ta­pah­tu­ma­si­säl­tö­jen pilotointi ja -testaus

Meän Kesä

Arctic Summer Week on uusi kesätapahtumien sarja, joka tulee pitämään sisällään ainakin perinteiset Kalottjazz & Blues -festivaalin sekä Peräpohjolan markkinat. Kalottjazz & Blues -festivaalin sekä Peräpohjolan markkinoiden kävijäkunta on vakiintunut ja molemmissa tapahtumissa on kasvupotentiaalia. Hankkeen aikana tapahtumat niputettaisiin saman sateenvarjon “Arctic Summer Week” alle sekä kartoitetaan mahdollisia muita tapahtumia sekä oheistapahtumia mukaan. Niputtamisella ja yhteistoiminnalla pyritään lisäämään tapahtumien matkailullista vetovoimaa. Uusi sateenvarjobrändi “Arctic Summer Week” vaatii brändäystä ja yhteismarkkinointimallien testaamista.

Toimenpiteen aikana luotiin uusi Meän Kesän konsepti ja visuaalinen ilme. Meän Kesälle on rakennettu selkeä yhteismarkkinointimalli ja ohjeistuspaketti yhteismarkkinointiin mukaan lähteville tahoille. Meän Kesän kesän lanseeraus on tehty kesällä 2021 hyödyntäen monikanavaista markkinointia. Tämä uusi yhteismarkkinointimalli on otettu Torniossa hyvin vastaan ja sitä tullaan myös jatkamaan tulevina kesinä. Alla lisää tietoa konseptista ja osallistumisesta.

Meän kesä konsepti ja yhteismarkkinointimalli
Meän kesä yhteismarkkinointiin osallistuvan ohjeistuspaketti
Linkki verkkosivulle: www.meankesa.fi

PIOT poik­ki­tai­teel­li­nen va­lo­fes­ti­vaa­li

Hankkeen aikana luodaan uusi monitaiteinen tapahtuma, jossa hyödynnetään kulttuuria ja historiaa monialaisesti. Tapahtuma pilotoidaan ruotsalaisuuden päivänä 6.11.2021 ja se on Kustaa II Aadolfin eli Tornion perustajan päivä. Tapahtumasta on tarkoitus luoda vuosittainen ja se tulee lisäämään alueen vetovoimaa pimeään ja hiljaiseen ajankohtaan. Tämä uusi tapahtuma toimii oivana alustana yhteistoiminnan testaukselle kaupunkisektorin, matkailuelinkeinon sekä yhdistysten välillä. Hankkeen aikana tapahtuman sisältö suunnitellaan ja tuotetaan.

Hankkeen tuloksena syntyi poikkitaiteellinen valofestivaali PIOT. Tapahtumalle luotiin Tornion brändiin sopiva visuaalinen ilme sekä konsepti. Tapahtumalle tehtiin tuotanto-ja markkinointisuunnitelma ja tämä toteutettiin ostopalveluna, tapahtuma-alan ammattilaisilta. Tapahtuma löysi heti paikkansa torniolaisten sydämiin. Tapahtuma alkoi 5.11 perjantaina PIOT-etkoilla Nordbergin Möljältä ja lauantaina vietettiin itse pääpäivää Aineen puistossa. Tapahtuman toteutukseen ja sisällöntuotantoon osallistui laaja joukko torniolaisia yrityksiä ja eri toimijoita. Pääset PIOTin tunnelmaan parhaiten klikkaamalla alla olevaa koostevideota.

PIOT valofestivaalin konsepti, sisältö-ja markkinointisuunnitelma 2021
PIOT poikitaiteellinen valofestivaali 2021 yhteenveto tapahtumasta
Koostevideo – PIOT poikkitaiteellinen valofestivaali 2021
Linkki verkkosivulle: www.piot.fi

Happy New Twice

Uuden vuoden tapahtuma on vakiintunut TornioHaaparannan yhteinen, jo kansainvälisiä matkailijoitakin saavuttanut tapahtuma. Pääosa yleisöstä tulee kuitenkin lähikunnista ja viipymä tapahtumassa on lyhyt. Tapahtuman ovat toteuttaneet ja rahoittaneet Tornion ja Haaparannan kaupungit.

Tapahtumaa halutaan kehitettävän ja laajennettavan niin, että matkailijoiden määrä tapahtumassa kasvaa niin kotimaisesti kuin kansainvälisestikin. Lisäksi matkailijoiden viipymää tulee kasvattaa niin, että 1-2 tunnin mittaisen pistäytymisen sijaan alueelle tullaan useammaksi päiväksi hyödyntämään myös muita palveluita ja vierailemaan oheistapahtumissa. Tällöin tapahtuman aluetaloudelliset vaikutukset kasvavat.

Yrittäjien osallistaminen tapahtumatuotantoon on olennaista. Tapahtuma tulee palvelumuotoilla eli suunnitella käyttäjälähtöisesti. Palvelumuotoilun tavoitteena on ymmärtää paremmin eritoten matkailijoiden tarpeita sekä osallistaa eri sidosryhmät, etenkin matkailuyritykset, tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen ja muotoilla tapahtuma vastaamaan heidän tarpeitaan. Palvelumuotoilun tuloksena Happy New Twice –tapahtumasta tulee useamman päivän elämyksellinen kokonaisuus, jonka vuoksi alueelle halutaan tulla kauempaakin ja viipyä pitkään.

Tapahtumalle tehtiin palvelumuotoilua ja tämän tuloksena syntyi idea rajattomasta kaupunkifestivaalista. Rajaton kaupunkifestivaalin ydinideana on kerätä alueen yrittäjien ja eri toimijoiden tarjoamia sisältöjä yhteisen päiväohjelman sisälle uuden vuoden aattona. Tavoitteena on, että myös Haaparannan yrittäjät ja toimijat innostuisivat lähtemään mukaan Rajaton kaupunkifestivaaliin tuottaen omia sisältöjään yhteiseen kaupunkifestivaaliohjelmaan. Alla olevien linkkien kautta saa käsityksen, mitä palvelumutotoilulla saatiin aikaan ja minkälainen on Rajaton kaupunkifestivaalin rakenne.

Happy New Twice palvelumuotoilun loppuraportt
Malliesimerkkikuva Rajaton kaupunkifestivaalipäivän ohjelmasta