Uusien tapahtumien ja tapahtumasisältöjen pilotointi ja -testaus

Kustaa II Aadolf -tapahtuma

Hankkeen aikana luodaan uusi monitaiteinen tapahtuma, jossa hyödynnetään kulttuuria ja historiaa monialaisesti. Tapahtuma pilotoidaan ruotsalaisuuden päivänä 6.11.2021 ja se on Kustaa II Aadolfin eli Tornion perustajan päivä. Tapahtumasta on tarkoitus luoda vuosittainen ja se tulee lisäämään alueen vetovoimaa pimeään ja hiljaiseen ajankohtaan. Tämä uusi tapahtuma toimii oivana alustana yhteistoiminnan testaukselle kaupunkisektorin, matkailuelinkeinon sekä yhdistysten välillä. Hankkeen aikana tapahtuman sisältö suunnitellaan ja tuotetaan.
Lehdistötiedote PIOT -poikkitaiteellinen valotapahtuma (julkaistu 17.6.2021)

Happy New Twice

Uuden vuoden tapahtuma on vakiintunut TornioHaaparannan yhteinen, jo kansainvälisiä matkailijoitakin saavuttanut tapahtuma. Pääosa yleisöstä tulee kuitenkin lähikunnista ja viipymä tapahtumassa on lyhyt. Tapahtuman ovat toteuttaneet ja rahoittaneet Tornion ja Haaparannan kaupungit.
Tapahtumaa halutaan kehitettävän ja laajennettavan niin, että matkailijoiden määrä tapahtumassa kasvaa niin kotimaisesti kuin kansainvälisestikin. Lisäksi matkailijoiden viipymää tulee kasvattaa niin, että 1-2 tunnin mittaisen pistäytymisen sijaan alueelle tullaan useammaksi päiväksi hyödyntämään myös muita palveluita ja vierailemaan oheistapahtumissa. Tällöin tapahtuman aluetaloudelliset vaikutukset kasvavat.
Yrittäjien osallistaminen tapahtumatuotantoon on olennaista. Tapahtuma tulee palvelumuotoilla eli suunnitella käyttäjälähtöisesti. Palvelumuotoilun tavoitteena on ymmärtää paremmin eritoten matkailijoiden tarpeita sekä osallistaa eri sidosryhmät, etenkin matkailuyritykset, tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen ja muotoilla tapahtuma vastaamaan heidän tarpeitaan. Palvelumuotoilun tuloksena Happy New Twice –tapahtumasta tulee useamman päivän elämyksellinen kokonaisuus, jonka vuoksi alueelle halutaan tulla kauempaakin ja viipyä pitkään.
Lataa tästä: Happy New Twice_palvelumuotoilun loppuraportti

Arctic Summer Week

Arctic Summer Week on uusi kesätapahtumien sarja, joka tulee pitämään sisällään ainakin perinteiset Kalottjazz & Blues -festivaalin sekä Peräpohjolan markkinat. Kalottjazz & Blues -festivaalin sekä Peräpohjolan markkinoiden kävijäkunta on vakiintunut ja molemmissa tapahtumissa on kasvupotentiaalia. Hankkeen aikana tapahtumat niputettaisiin saman sateenvarjon “Arctic Summer Week” alle sekä kartoitetaan mahdollisia muita tapahtumia sekä oheistapahtumia mukaan. Niputtamisella ja yhteistoiminnalla pyritään lisäämään tapahtumien matkailullista vetovoimaa. Uusi sateenvarjobrändi “Arctic Summer Week” vaatii brändäystä ja yhteismarkkinointimallien testaamista.

Lataa tästä : Meän kesä konsepti ja yhteismarkkinointimalli

Kuva: White Beaches – Samu Rötkönen.
Sivun alkuun